Slagterier

Slagteri tynget af gæld

Uventet høje omkostninger og lave priser på svinekød satte Danish Meat Company i Vrå under pres.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Uventet høje omkostninger og lave priser på svinekød satte Danish Meat Company i Vrå under pres. Arkivfoto

For Danish Meat Companys ledelse har hverdagen været en hård kamp for at skaffe kapital for at sikre slagteriets overlevelse. Af regnskabet for det unge slagteris første leveår fremgår det, at lave priser på svinekød kombineret med vanskeligheder med indkøring af produktionsanlægget, herunder større omkostninger end ventet, har sat økonomien under hårdt pres. Underskud sidste år Regnskabsåret, der sluttede 30. september 2007, gav et underskud på 7,7 millioner kroner. Herved blev slagteriets egenkapital reduceret til godt 16 millioner kroner ud af en samlet balance på knap 153 millioner kroner. For at styrke selskabets kapitalgrundlag stillede aktionærerne tilførte aktionærerne i regnskabsåret yderligere 14,9 millioner kroner til rådighed som aktiekapital. I lyset af den vanskelige markedssituation samt det faktum, at virksomheden befandt sig i en indkøringsfase, betegnede bestyrelsen på det tidspunkt underskuddet på de syv millioner kroner som acceptabelt. Gæld til Nørresundby Bank Regnskabets balance viser, at Danish Meat Company 30. september sidste år havde en kortfristet gæld på 90 millioner kroner og en langfristet gæld på knap 45 millioner kroner. Godt 75 millioner kroner af den samlede gæld var til pengeinstitutter. Danish Meat Companys bankforbindelse er Nørresundby Bank. Her siger bankdirektør Andreas Rasmussen, at han hverken vil eller udtale sig om enkeltengagementer. - Jeg vil blot pege på, at man i et regnskab ikke kan se, hvilken sikkerhed, der er stillet for lån, ligesom man heller ikke kan se noget om et engagements størrelse i dag, kun hvordan det så ud, da virksomhedens regnskab blev afsluttet. Engagementet kan i princippet være blevet meget mindre, siden regnskabet blev afsluttet, nævner Andreas Rasmussen. Dårligt vejr spillede ind Som årsag til de lave priser på svinekød peger Danish Meat Companys ledelse i regnskabet på den våde europæiske sommer i 2007, som betød en svag grillsæson og dermed faldende efterspørgsel. Samtidig medførte høje foderomkostninger et stort udbud på kort sigt af slagtesvin, fordi mange producenter valgte at reducere deres besætninger, hvilket førte til omfattende slagtninger. Forsøg på at tilføre selskabet yderligere kapital i år mislykkedes.