Slagterier

Slagteri vil halvere sygefravær

Sygefravær har kostet fjerkræslagteriet Rose Poultry i Skovsgaard fem millioner kroner om året. Det kan halveres, forventer fabrikschef Per Allan Jensen. Midlet er trivsel. Virksomheden skal tage bedre imod nye medarbejdere.

Samtidig vil gennemtrækket blive langt mindre. I dag udskiftes hvert år en tredjedel af staben. Per Allan Jensen støtter den handlingsplan mod sygefravær, som beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) lancerede tidligere på ugen, men allerede forinden havde slagteriet taget fat på problement med sin egen model: Rose Poultry Chicken Academy. - Vi har erkendt, at vores sygefravær og udskiftningen var alt for stor, siger han. Chicken Academy er et introduktionsforløb på fem uger, som skal skabe motivation, arbejdsglæde, forståelse for virksomheden og fra starten give de nye medarbejdere et netværk på deres nye arbejdsplads. ”Akademiet” ændrer ikke på, at slagteriarbejde er hårdt med højt tempo, ensidigt arbejde og kulde. - Det er også noget, vi løbende må arbejde på at forbedre, siger Margot Jensen, tillidsrepræsentant for pakkereriets daghold. - Men kursisterne får en helt anden indgangsvinkel til virksomheden end den medarbejder, der kommer lige fra gaden og samme dag bliver placeret ved båndet. De kommer ind i et fællesskab med kolleger, får en relation til tillidsfolkene, og de har været med i valget af deres egen arbejdsfunktion, og så giver man ikke op så let, siger hun. Margot Jensen husker sin egen start på arbejdspladsen efter 20 år som hjemmegående: - Jeg følte mig godt nok ene og forladt. Teori og praktik Introduktionsforløbet er tilrettelagt i samarbejde mellem virksomhed, medarbejdere og AMU, og omfatter både teori og praksis. Efter den første gennerelle introduktion til virksomheden er der fire dages kursus i samarbejde og kommunikation, en faglig uge om bl.a. kyllingens anatomi, en uges ”snusepraktik”, hvor kursisterne prøver forskellige arbejdpladser i slagteriet og får mulighed for selv at ønske deres kommende job. Efter en uges teori om produktionshygiejne slutter forløbet med en uges praktik på det kommende arbejdssted. Efter det første hold er fabrikschefen og tillidsrepræsentanten slet ikke i tvivl om succes’en. En sammenligning med en testgruppe bekræfter det: 17 ud af 18 fuldførte ”akademiet”. Testholdet bestod af 23 medarbejdere ansat på ”gammeldags” vis indenfor en otte ugers periode. Efter tre uger uger i produktionen var sygefraværet blandt kursisterne 0,75 pct. I tesgruppen var den 8,54 pct. Frafaldet blandt kursisterne var seks pct. - nemlig den ene, som ikke fuldførte introduktionsforløbet. Frafaldet var 26 pct. i den anden gruppe. Hver fjerde stoppede altså igen indenfor de første otte uger. Per Allan Jensen mener, at det store frafald især skyldes chokket over mødet med en arbejdsplads, der kan forekomme barsk - man føler sig alene, bliver bange, forstår ikke tonen. - Men når man kommer som et team, har man allerede et netværk, en fælles erfaring. Fabrikschefen tror ikke, at årsagen til det høje sygefravær skyldes tempoet og den fysiske belastning. Han mener ikke, at arbejdsmiljøet er anderledes end på andre industriarbejdspladser, og der er ikke tunge løft på slagteriet. Men der er koldt, og i dele af fabrikken er der et bakterietryk, som kroppen skal have tid at indstille sig på. Det kan betale sig Slagteriet har fået et tilskud på 55 kr. i timen i 26 uger til deltagerne på Rose Poultry Chicken Academy. - Det er vi taknemlige for, men jeg er sikker på, at ”akademiet” er kommet for at blive. Det kan betale sig. Oplæring af en ny medarbejder koster 15.000 - 20.000 kr. , og vi véd, at i løbet af få år kommer til at slås for at skaffe medarbejdere, siger han. Og kan vi spare 2,5 mio. kr. i form af lavere sygefravær, har vi uddannelsen finansieret. Han forestiller sig også et integrationskursus for nydanskere med vægt på sprog, ligesom det er tanken at holde kurser for de allerede ansatte.