Slagterier åbner for nye medlemmer

Forskning 1. marts 2003 07:00

København, fredag /ritzau/ Efter en årrække med fusioner, der har efterladt Danske Slagterier med to dominerende medlemmer storebror Danish Crown og lillebror Tican, vil brancheorganisationen for svineproducenter og slagterier have flere medlemmer. Danske Slagterier repræsenterer 96 procent af slagtningerne, men åbner nu dørene for de privatejede slagterier, der ikke er medlemmer. Det er små virksomheder, der især producerer til hjemmemarkedet. Også blandt de industrier, der forædler kødet, regner man med at kunne kapre nye medlemmer. Her sidder DS i forvejen på knap 60 procent. De virksomheder, som Danske Slagterier nu bejler til, er typisk medlemmer af Dansk Industri, som Slagteriernes Arbejdsgiverforening i sommer blev medlem af, men offensiven sker ikke for at konkurrere med Dansk Industri, forsikrer Danske Slagteriers formand, gårdejer Bent Claudi Lassen. - Vi vil ikke konkurrere med det, som DI kan tilbyde, men vi står stærkt på områder som forskning og udvikling og på det veterinære område, siger Bent Claudi Lassen på Danske Slagteriers delegeretmøde fredag, der blev holdt i lyset af et år med dårlig indtjening i svinebranchen. Svineproducenterne støtter varmt den imagekampagne, som landbrugets top ønsker at sætte i gang for at forbedre danskernes syn på landbruget. Kampagnen til 78 millioner kroner over tre år, hvoraf Danske Slagterier er parat til at betale 10 millioner kroner om året, skal bruges på tv-indslag med den menige landmand i hovedrollen. Samtidig skal 5000 landmænd åbne deres døre for bybefolkningen. Mens Mejeriforeningen, Kødbranchens Fællesråd og Dansk Kvæg er meget kritiske, er svineproducenterne meget interesserede i fremstødet, der måske kan hjælpe på forståelsen for landbrugets håndtering af gylle, sprøjtegifte med mere. På delegeretmødet lød der dog også advarende røster fra delegerede, der gerne vil undgå en kampagne, der forherliger landbruget. - Hvis det er den gammelkendte metode med at forherlige os selv, så vil en kritisk journalist nemt kunne skyde os ned. Som landmænd bliver vi bedømt på, hvad vi gør, ikke på hvad vi siger, vi gør. Og der kan være stor forskel, sagde gårdejer Henning Skårup, Thisted. Gårdejer Aksel Andersen, Bogense, opfordrede sine kolleger til at være mere lydhøre over for naboernes kritik af for eksempel gylleproblemer. - Folk bliver generet, når vi kører vores store gyllevogne ud på vejene. Få dog gyllen pumpet ud på markerne på en måde, der ikke generer, sagde Aksel Andersen. Selv om fødevareminister Mariann Fischer Boel (V) tydeligt er mere populær end sin forgænger, Ritt Bjerregaard (S), så lægger Danske Slagterier ikke skjul på sin utilfredshed med den borgerlige regerings besparelser på forskningsområdet. Desuden mener svinebønderne, at regeringen er mere optaget af at få skåret toppen af skatten og ventelisterne på sygehusene end af at lette landbrugets og svineproducenternes økonomiske rammevilkår. - Det går for langsomt, og der sker for lidt, siger Bent Claudi Lassen. Mens svineproducenterne for eksempel oplever meget store prisstigninger på administrationen af kødkontrollen i fødevareregionerne, har Danske Slagterier selv ved hjælp af en slankning af organisationen nedsat produktionsafgiften og slagteriernes medlemsbidrag fra 13,65 kroner til 10 kroner pr. gris. /ritzau/

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...