Slagterier

Slagteriet øser af erfaringer med syge medarbejdere

Kommunen har inviteret til samarbejde med virksomhederne om det rummelige arbejdsmarked

BROVST:65 ledere og medarbejderrepræsentanter fra virksomheder i Brovst Kommune skal onsdag eftermiddag høre om Rose Poultrys succes med at beholde syge medarbejdere i jobbet. De gode erfaringer bliver luftet på en virksomhedskonference i Brovst-hallen, hvor produktionschef Jan Fredsgaard fra fjerkræslagteriet i Skovsgård sammen med projektmedarbejder Anne Schuster, der er ansat samme sted, fortælle om arbejdsfastholdelse af sygemeldte medarbejdere, i samarbejde med Brovst Kommune . Brovst Kommune har i flere år haft et godt samarbejde med mange af de lokale virksomheder, omkring det rummelige arbejdsmarked og om aktivering af kontanthjælpsmodtagere. Nu vil kommunen gerne udbrede samarbejdet til endnu flere af virksomhederne i kommunen, fortæller souschef i kommunens socialforvaltning, Kjeld Eskildsen. Kommunen ønsker især at styrke samarbejdet om arbejdsfastholdelse af virksomhedernes egne medarbejdere, når disse bliver syge, samt samarbejdet om ansættelser af personer på særlige vilkår, f.eks. fleksjob. Det er for at få gang i denne dialog, at Brovst Kommune holder virksomhedskonferencen. Deltagere er såvel ledere som medarbejderrepræsentanter fra virksomheder i kommunen. Souschef Kjeld Eskildsen fra Brovst Kommune vil orientere om kommunens mål og ønsker til samarbejdet med de lokale virksomheder, og Inger Madsen, leder af Jobformidling Jammerbugten, vil fortælle om, hvilken rolle formidlingsenheden spiller i relation til virksomhederne i Brovst Kommune. Borgmester Mogens Gade ser frem til arrangementet og håber, at såvel de mange virksomheder, der har tilmeldt sig konferencen og kommunen får et stort udbytte af konferencen: - Målet er jo, at både ledelse, medarbejdere og kommune får mulighed for at belyse fremmere og hæmmere i forhold til at realisere de gode tanker om det rummelige arbejdsmarked. Der er ingen tvivl om, at dialog er vejen til rummelighed.