Lokalpolitik

Slagteriet sikrer sig

SÆBY: Sæby største arbejdsplads - slagteriet Danish Crown med mere end 1000 ansatte - har udsigt til fortsat ekspansion, som næsten til stadighed kræver udvidelser. Derfor er der udarbejdet et forslag til en lokalplan, som skal give virksomheden mulighed for at udvide. Lokalplanforslaget har været ude i offentlig høring og gøres nu klar til den afgørende behandling i Sæby Byråd. Under høringen indkom der 12 indsigelser, der først og fremmest går på de fremtidige byggefelter. Teknisk udvalg har behandlet indsigelserne og efter visse justeringer indstillet forslaget til godkendelse. Også økonomiudvalget har besluttet at indstille forslaget til endelig godkendelse i byrådet. - ok