EMNER

Slagterigrunden bliver nyt aktiv for Nørresundby

100 engagerede borgere til debat om, hvad slagterigrunden bør bruges til

NØRRESUNDBY:Lidet charmerende vejnavne som Slagterivej og Industrivej vil med al sandsynlighed snart være fortid. Med lukningen af Danish Crown Slagteriet i Nørresundby er et kapitel i en over 100 årig historie slut, og et nyt kan begynde. Omkring 100 af byens interesserede borgere tog i aftes imod Aalborg Kommunes invitation til en guided tur i området og efterfølgende debat på Aktivitetscentret i Vestergade. Her var teknisk rådmand Henrik Thomsen til stede for at svare på spørgsmål, og spørgsmålene var mange, bl. a. om hvor højt der ville blive bygget, om man ville holde sig til Nørresundby-standard eller bygge højere, og om hvor forurenet området kan være. Alt er åbent i forhold til fremtiden. Kommunen har skudt fordebatten i gang. Den egentlige slagterigrund på 42.000 kvm. blev i sommer købt af entreprenørfirmaet A/S Enggaard og udover den, er der tilstødende arealer, som er ejet dels af Aaborg Kommune, dels af Banestyrelsen at lade indgå i overvejelserne i forhold til planer og visioner. Debathæftet "Slagteriområdet-fordebat" blev offentliggjort sidst i april, og indtil 2. juni er det muligt at komme med indsigelser, kommentarer og ændringsforslag til oplægget. Forbehold Mens nogle drømmer om boliger lige ud til Limfjorden, hvor vandet nu er baderent, tænker andre på butikker. Det er således forklaringen på, at SF, R og KD har fået en mindretalsudtalelse knyttet til oplægget. Man ønsker ikke at anbefale butiksområde på 5000 kvm. Der har verseret forlydender om et nyt Føtex på grunden. Det afkræftes imidlertid af projektchef Søren Lundby fra A. Enggaard A/S. - Der har ikke været rettet nogen henvendelse til os siger han, og understreger, at alt står åbent i forhold til udnyttelse. De mange, der deltog i den guidede aftenvandring blev delt op på hold for både at kunne høre og se. Og alle fik syn for sagn for, at der ikke skydes for højt, når der satses på, at området skal tilføre Nørresundby nye værdier og kvaliteter. Området betragtes som en del af hele den havnestrækning, der er under forandring fra Limfjordsbroen til og med det tidligere DAC ved Lindholm Brygge. Det er et overordnet mål, at hele strækningen langs vandet fra Limfjorden og hen til Lindholm Strandpark bliver omdannet til en rekreativ havnepromenade med opholdsmuligheder, der er attraktive for både unge, ældre og familier. Det er strækningen Mellem Broerne. En barriere Andelssvineslagteriet for Aalborg Amt blev etableret i 1891. Hermed fik Nørresundby sin første større industrivirksomhed. Slagteriet har imidlertid altid ligget som en barriere for byudviklingen og tilgængeligheden til fjorden. Den visuelle forbindelse og adgangen mellem byen og fjorden kan nu etableres, og der kan tilføres nye funktioner, som både kan tiltrække nye beboere i området, nye arbejdspladser samt også nye rekreative funktioner. Nok er Nørresundby solsiden, men også vindsiden. Derfor er planlæggerne opmærksomme på, at der ved hjælp af særlige bebyggelsestrukturer og lægivende beplantning skal skabes gode opholdsmuligheder ned læ, også på blæsende dage. På grund af klimaforandringer varsles, at vandstanden til stige med 0,5 meter inden for de kommende 100 år. Det skal der også tages højde for i de kommende projekter. - Men det vil da være oplagt at udnytte adgangen til fjorden med f. eks. badebroer, sagde arkitekt Knud Tranholm fra teknisk forvaltning, da han guidede rundt.