Slagterier

Slagterilukningen står fast AFGJORT: Umuligt at imøde komme Danish Crowns sparekrav i Hjørring

HJØRRING:Danish Crowns beslutning om at lukke slagteriet i Hjørring står fast. Teoretisk kunne lukningen være undgået. Da koncernen offentliggjorde planen 12. januar, fik medarbejderne mulighed for i løbet af tre uger at komme med alternative forslag. - Men ledelsens krav var ufravigeligt, at der skulle spares 41 millioner kroner pr. år, og det er fuldkommen urealistisk, siger tillidsmand for de 450 slagteriarbejdere, Jørn Katballe. Og dermed var svaret givet, da ledelse og medarbejdere mødtes i samarbejdsudvalget i går: Fredag 27. maj bliver sidste arbejdsdag på det 114 år gamle andelssvineslagteri. Den landmandsejede koncern nedlægger cirka 500 arbejdspladser i Hjørring. - Vi havde foreslået, at man i første omgang alene flyttede slagtning og opskæring til Sæby og opretholdt udbeningen her mindst et år endnu, så lukningen fik et mere glidende forløb og gav folk en større chance for at finde nyt arbejde. Men det stod ikke til forhandling, fortæller Jørn Katballe. I den oprindelige strukturplan fra år 2000 fremgik det kun, at slagtningen skulle nedlægges. - Men vi har set, hvad der hvordan det er foregået i andre afdelinger, så vi frygtede det værste. Og fik ret, siger han. I Sæby har koncernen til gengæld i de sidste fem år investeret 300 millioner kroner og skabt 300 ekstra job. Skæbnedag Efter års indsats for at redde arbejdspladsen er tillidsmanden i Hjørring forstemt: - Der ligger rigtigt mange skæbner i denne beslutning. Mange familier har jo baseret deres økonomi og deres dagligdag på to indtægter. For den enkelte familie kan det nemt betyde en et årligt tab på 200.000 kroner. Så man man gøre op med sig selv, om man vil flytte til den anden ende af landet efter job, men ikke alle er jo mobile. Man kan lade sig omskole - men til hvad?, spørger han. Nu håber han blot på, at politikerne husker løfterne fra valgkampen. - En del af de 200 millioner kroner, som Anders Fogh lovede landsdelen, skal da bruges her, siger han. En gruppe landmænd og handelsmænd har udtrykt interesse for at overtage slagteriet og drive det videre. Men Jørn Katballe er ikke optimist: - Jeg er overbevist om, at Danish Crown med alle midler vil lægge hindringer i vejen for, at der kommer en nok så lille konkurrent ind i bygningerne i Hjørring. Vi så det, da datterselskabet Tulip lukkede i Brønderslev. Man kan ikke lægge en konkurrenceklausul, men man kan sætte prisen så højt, at ingen kan købe det, eller man kan fjerne inventaret og den slags tekniske handelshindringer.