Brønderslev

Slam-forbrænding

Behandlingen af slam sker i tre etaper. Brønderslev Kommune var først i landet med slambehandlingsanlæg. Først tørres slammet. Dernæst brændes det. Herved blæiver der slagger tilbage. Det var planen, at Brønderslev ville have investeret i et anlæg, der udskiller blandt andet fosfor fra slaggerne. Men udviklingen af dette anlæg er stoppet.