Slam økonomisk gevinst for landbrug

Gødningsregnskabet bliver 200-900 kr. bedre pr. hektar, vurderer konsulent

JAMMERBUGT:Når det er lovligt at benytte spildevandsslam på landbrugsjord, er det en god ide og en økonomisk fordel for landmanden at benytte sig af muligheden. Det siger en af de store jordbesiddere i Jammerbugt Kommune, Henrik Fenger, Øland-Attrup I/S, som selv modtager slam til de vidtstrakte jorder i Torslev Kær. - Når analyserne viser, at grænseværdierne er overholdt, er der for mig ikke et problem at bruge slam på markerne. Det er også en økonomisk fordel, tilføjer han. 160 kr. pr. ton Han vil ikke komme nærmere ind på økonomien i hans aktuelle tilfælde, men oplyser, at han ikke er aftager af slam fra Brovst Kommunes renseanlæg. Brovst Kommune betaler landmænd 160 kr. pr. ton for at modtage slam fra renseanlægget, en årlig udgift på 160.000 kr.. Chefkonsulent hos LandboNord Jørgen Evald Jensen oplyser, at den enkelte landmand kan påregne en økonomisk gevinst i gødningsregnskabet på mellem 200 og 900 kr. pr. hektar ved at bruge slam i stedet for indkøbt handelsgødning. - Beløbet svinger meget, fordi det afhænger helt af indholdet af gødningsstoffer i slammet og hvilke aftaler, den enkelte laver med leverandøren. Men så er der jo altså ikke taget højde for eventuelle risikofaktorer ved at bringe slam ud på markerne, pointerer Jørgen Evald Hansen. Ud fra de oplyste tal kan gevinsten for et stort landbrug ved at modtage spildevandsslam sagtens overstige 100.000 kr..