Slange-ejere er blevet kriminelle

Vicepolitiinspektør kalder forslag om en ny periode med frit lejde for en god idé

NORDJYLLAND:Bøder eller ligefrem fængsel i op til fire måneder. Det er udsigterne for hundredvis af danskere, som ejer kvælerslanger som tigerpython, klippepython, netpython og grøn anakonda, med mindre de nåede at få deres kæledyr registreret inden udgangen af marts i år. Det gjorde de færreste. Blot 70-80 slanger af de fire typer er blevet registreret efter lovændringen, og det betyder, at et meget stort antal danskere med store kvælerslanger som hobby nu reelt er kriminelle. - Der er formentlig ingen, der helt præcist ved, hvor mange af de store kvælerslanger der er i Danmark, men med mit kendskab til miljøet og de oplysninger, som man kan samle via internettet, er jeg ikke i tvivl om, at vi taler om hundredvis og formentlig også tusindvis af slanger, siger den nordjyske slange-entusiast Peter Løve Mark, Aars. Han ejer selv to tigerpython, som er blevet registreret, og derfor er han ikke i konflikt med loven, men på andres vegne er han meget ked af, at mange slangeholdere er blevet kriminaliseret. Herunder også i det nordjyske. De seneste måneder er han via sin hjemmeside blevet bombarderet med spørgsmål fra kvælerslange-ejere, som ikke har fået deres kæledyr registreret og derfor vil vide, hvad de kan stille op. - Jeg har også talt med rigtig mange, som er kommet i klemme, og generelt synes jeg, at situationen er uholdbar, og at man bør gøre noget, siger Peter Løve Mark. Flere problemer Peter Løve Mark er ked af, at mange er blevet kriminaliseret på grund af deres slange-hobby, men han mener også, at der er andre problemer. - Et af målene med lovgivningen var at få bedre styr på slange-ejerne, og hvor slangerne er, så man kan føre tilsyn med, at de lever under gode og betryggende forhold, men de få, der har fået slangerne registreret, har typisk forholdene i orden, og man er ikke kommet videre i forhold til slanger, som måske holdes under kummerlige forhold. - Eftersom slange-ejere er blevet kriminaliseret, kan man også frygte, at slangerne bliver gemt væk i kældre og lignende under dårlige forhold, fordi ejerne er bange for at blive afsløret, siger Peter Løve Mark, som peger på yderligere et problem. - Hvis folk ikke har fået deres slanger registreret og på et tidspunkt gerne vil af med dem, vil det være meget vanskeligt, og jeg gad nok vide, hvad folk kan finde på i den situation, siger den himmerlandske slange-entusiast. Han mener, at Justitsministeriet bør erkende, at målet med lovændringen slet ikke blev nået, og at der er behov for nye tiltag. - Mit forslag er en form for frit lejde. Eksempelvis en tre måneders periode, hvor slangeejere får chancen for at blive registreret, siger Peter Løve Mark. Massiv oplysning I Justitsministeriet siger konsulent Birgitte Grønborg Juul, at ministeriet ikke har aktuelle planer om frit lejde eller lignende tiltag i forhold til slange-ejere eller ejere af andre særlige dyr, der er omfattet af den nye bekendtgørelse, som trådte i kraft ved årsskiftet. - Vi har faktisk allerede givet frit lejde i en periode i form af en overgangsordning, hvor ejerne fik tre måneder fra januar til april til at få deres dyr registreret. Der ligger ikke i reglerne mulighed for mere frit lejde, og vi ville nok heller ikke være særligt troværdige, hvis vi uden videre forlængede fastsatte tidsfrister eller ændrede andre ting hele tiden, forklarer Birgitte Grønborg Juul. Hun understreger, at Justitsministeriet i sin tid gjorde meget for at oplyse om de nye regler. - Det gjorde vi, fordi vi godt var klar over, at det vedrører private mennesker, som måske ikke lige orienterer sig om den slags, siger Birgitte Grønborg Juul. Hun tilføjer, at ministeriet orienterede om de nye regler via tæt kontakt med diverse foreninger for særlige dyr som slanger, og foreningerne blev opfordret til at oplyse om reglerne i medlemsblade og lignende. Ministeriet havde også fat i landets politikredse og tilskyndede til, at politiet eventuelt via den lokale presse gjorde en aktiv indsats for at oplyse om reglerne. - Desuden har vi selv sendt pressemeddelelser ud, og derfor er vores holdning nok, at slange-ejerne burde vide, hvordan reglerne er, siger Birgitte Grønborg Juul. Hun peger på muligheden for, at nogen måske bevidst har undladt at få registreret deres kvælerslanger, fordi de ikke har haft lyst til at gå ind på de krav, som følger med en registrering. Det er blandt andet krav om, at de berørte slange-arter ikke må kunne formere sig, ligesom tilsyn fra politiet måske har skræmt nogen. - God idé Hos Løgstør Politi er det vicepolitiinspektør Erling Østervig, der varetager de nye regler. Han oplyser, at der i hele politikredsen er registreret tre-fire dyr. Blandt dem er Peter Løve Marks to tigerpython. - Vi kan umuligt vide, hvor mange slanger der er i alt i vores område, men det gør da indtryk, når en kyndig som Peter Løve Mark giver udtryk for, at der må være et meget stort antal uregistrerede kvælerslanger rundt omkring, siger Erling Østervig og tilføjer: - Forslaget om en slags frit lejde kan efter min mening være en god idé. Ikke kun for at få flest mulige registreret, men eksempelvis også, hvis folk gerne vil af med deres slanger, men ikke kan komme det på legal vis, fordi de ikke er registreret. Foreholdt det synspunkt siger konsulent Birgitte Grønborg Juul, at Justitsministeriet indtil nu ikke har fået henvendelser fra landets politikredse med opfordring til frit lejde eller lignende for slange-ejere. Læs også Indsigt, forsiden