Trafikulykker

Slap billigt selv om loven er strammet op

SÆBY:En 20-årig, mandlig bilist fik lov til at beholde kørekortet, selv om han tidligere i år var skyld i en voldsom ulykke i Hjallerup - og selv om loven for unge bilister som ham er blevet markant strammet op. Sådan løs konklusionen, da den 20-årige i Retten i Sæby stod tiltalt for at have forårsaget den omtalte tra-fikulykke i krydset Dronningensgade/Gl. Markedsvej/Skolegade, da han sent om aftenen 29. januar ikke overholdt sin ubetingede vigepligt i sin varebil for så i krydset at påkøre en kvindelig bilist. Ulykken var så voldsom, at begge biler blev totalskadede, og mens den slemt forskrækkede kvindelige bilist for en kort stund mistede bevidstheden, så slog den 20-årige og hans passager også hovederne i forbindelse med sammenstødet. Sidstnævnte var formentlig også grunden til, at den 20-årige i retten måtte erkende, at han overhovedet intet huskede om uheldet. Heller ikke den kvindelige bilist kunne i retten kaste meget lys over, hvad der egentlig lå til grund for, at den 20-årige ikke havde overholdt sin vigepligt. Med de lidet detaljerede forklaringer fra de to uheldsbilisters side stod Helle Hartvigsen med et problem, da hun i sin procedure talte for at lade doms-mandsretten fradømme den 20-årige kørekortet. Her har det tidligere i sager som denne været sådan, at man har fået en betinget frakendelse af kørekortet og en bøde på 1500 kr., hvis man ikke har overholdt sin vigepligt, men i 2002 blev reglerne for de unge bilister strammet op. Det skete ved, at der blev indført en mulighed for at fradømme bilister kørekortet ubetinget, hvis de inden for to år efter at have fået kørekortet blev dømt for en grov tilsidesættelse af færdselsloven. Denne regel blev senere udvidet til at række frem til tre år efter kørekortets udstedelse, og da den 20-årige lå inden for denne grænse, mente Helle Hartvigsen, at domsmandsretten burde frakende den 20-årige kørekortet og tildele ham standardbøden på 1500 kr. Her mente forsvarer Jens Christian Christensen omvendt, at det ikke var blevet bevist, at der faktisk havde været tale om en grov tilsidesættelse af færdselsloven - og at det i stedet snarere var det meget glatte føre på aftenen, der havde ført til ulykken. Han mente derfor, at kun en bøde var nødvendig - og den holdning delte doms-mandsretten