Lokalpolitik

Slet ingen forskel på V og S?

Er der ét ord - udover "efterløn" - som i tide og utide er blevet kylet efter Poul Nyrup Rasmussen, også efter at han er trådt tilbage som statsminister, så er det "garanti".

Fordi han på et tidspunkt var så opsat på at holde på vælgerne - og naturligvis helst skaffe sig endnu flere - at han var parat til at udstikke et garantibevis på, at borgerne nok skulle få udbetalt efterløn. Sådan sker der noget med politikere i en valgkamp. Ikke meget er nemmere end at være borger i en kommune, et amt eller et land forud for kommunal-, amtskommunal- eller folketingsvalg. Alt kan lade sig gøre. Og gavesækken står på vid gab. Derfor har regerende politikere igen vovet at tage ordet "garanti" i deres mund. For uanset hvad der i øvrigt måtte ske af ret omfattende omvæltninger for landets kommuner og amter, så kommer det ikke til at koste arbejdspladser inden for det offentlige. I hvert fald ikke de næste to år. "Alle medarbejdere, der bliver berørt af kommunalreformen, har et job pr. 1. januar 2007". Sådan er det blevet udtrykt af finansminister Thor Pedersen, som har understreget, at kommunalreformen ikke er lagt an som et spareprojekt. I stedet for færre offentligt ansatte forventer VK-regeringen faktisk, at der vil komme flere. Skellet mellem det væsentligste oppositionsparti, Socialdemokraterne, som plejer at tale de offentligt ansattes sag, og så den nuværende regering bliver med andre ord endnu mere udvisket. Men for langt de fleste vælgere er det vel ikke uvæsentligt, om det er Socialdemokraterne eller Venstre, der har regeringsmagten - specielt da ikke, når ledende politikere fra begge partier sjældent bryder sig om hinandens holdninger. Midt i strukturdebatten er det i øvrigt tankevækkende, at noget af det, der virkelig har fået nuværende lokalpolitikere op af stolene, er et oplæg fra indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (V), som forestiller sig, at borgmestrene i de kommende regionsråd skal gå for 70.000 kroner om året. Ifølge kritikere sender VK et dårligt signal om nedvurdering af et stykke arbejde. Men måske er vi alle meget klogere, når regeringen i alle detaljer har forklaret, hvem der er tiltænkt hvilke opgaver i den kommende struktur.