Slet ingen grænser?

Til hele Folketinget, men måske især regeringen - hvad er meningen med at flytte indberetningspligten fra ansatte til firmaer?

Er der da slet ingen grænser for, hvad man vil genere folk med - moms på byggegrunde, punktafgifter og nu senest sponsorbilletter. Ja, jeg kunne blive ved. Ole Jensen har ganske ret med hensyn til boliger, hvor vi selv har indbetalt til renovering, men det vil man også fra statens side bestemme. Til C.F. Haugaard. Ja, hvor har du ret med hensyn til Bjarne Laustsen. Det vil ganske rigtigt blive skatteyderne og firmaer, hvis der er flere tilbage, der skal betale. Det er helt utroligt, hvad den B. Laustsen både vil og ifølge ham selv kan, men mon han kan få stoppet udflytninger af arbejdspladser fra Danmark - nu senest en slikfabrik i Slagelse med 200 medarbejdere og en møbelvirksomhed her i det nordjyske - så er det bare at komme i gang, B. Laustsen. Jeg kunne blive ved, men de høje lønninger og den korte arbejdstid er der, hele miseren er. De to ting, jeg nævner, skal jo følges op med skattenedsættelser og en mængde afgifter. Som det er nu, er der stor fare for, at vi går bankerot, så sæt jer sammen og se at få løst landets problemer.