Slidt udstyr laver prop

Ned­slidt ud­styr går ofte i styk­ker på bib­lio­te­ker­ne - i år har sor­te­rings­an­læg væ­ret ude af funk­tion i 17 dage.

Sorteringsanlæggene på Aalborg Bibliotekerne er slidt ned til sokkeholderne. Det betyder, at systemet ofte bryder ned på grund af tekniske fejl. Alene i første kvartal af 2009 var sorteringsanlæg ude af drift i 17 dage, og samlet set forventer man, at det vil ske i otte uger i år. - Forhåbentlig er det ikke meget, brugerne mærker til det, men det betyder noget, at vores interne arbejdsgange hakkes ned, fordi sorteringsanlægget bryder ned, så der sker en ophobning af materialer, siger publikumschef på Aalborg Bibliotekerne, Kirsten Boelt. Det koster en del penge at reparere de gamle maskiner, i første kvartal i år har man brugt 150.000 kr. på at reparere sorteringsanlæg, og hele året regner med man udgifter på 600.000 kr. Penge som Aalborg Bibliotekerne skal tage af deres eget driftsbudget. - Så er det nogle andre ting vi må skubbe ud eller skubbe længere frem i forhold til anskaffelser og sådan nogle ting. Ønsket er fra Aalborg Bibliotekernes side at skifte fra den forældede stregkodeteknologi til chipteknologi. også for at fremtidssikre systemet og overhovedet have leverandører.