Museer

Slidte fletninger

Det har vist sig, at udstillede fletninger på museum i Aars, slet ikke stammer fra bronzealderen

Ny tidsalder har de gamle fletninger på Museumscenter Aars fået. 	Privatfoto

Ny tidsalder har de gamle fletninger på Museumscenter Aars fået. Privatfoto

De gamle fletninger, som er udstillet på Museumscenter Aars, er faktisk noget nyere end først anslået, viser en ny undersøgelse. De tre fletninger har i mange år været udstillet på museet. Alle er cirka 50 centimeter lange og ganske røde. De blev fundet sammen ved tørvegravning under 2. Verdenskrig i en ganske lille kedelmose på gården Boltrupgård ved Hyllebjerg. Der er kun gjort lignende fund ganske få andre steder; Døstrup og Simested i Himmerland, et fra Viborgkanten og to fund fra Ringkøbingegnen. Tolkningen af fundene står indtil videre uantastet. Man tror, at der er tale om offerfund til en frugtbarhedsgud foretaget af en kvinde, der gjorde sig forhåbninger om, -ja, gæt selv. I mange år har man ment, at fletningerne blev ofret i den yngre bronzealder for 3000 år siden, og fundene af fletninger har altid stået i skyggen af de øvrige, særdeles rige ofre af lurer, hjelme, smykker, vogne og meget andet fra samme tid. Vesthimmerlands Museum har i samarbejde med Nationalmuseet og arkæologen Dr. phil. Klaus Ebbesen gennemført et projekt. Der er udtaget bittesmå mængder hårmateriale til undersøgelse for DNA og til datering med den nye AMS C-14 dateringsmetode. Ved en ældre C-14 dateringsmåde ville det have været nødvendigt at ofre en hel fletning for at få hårmasse nok til en datering. Det har ikke kunnet accepteres, da det jo er museets pligt at bevare indsamlede genstande til fremtiden. Men den nye måde gav mulighed for en undersøgelse. Desværre viste det sig ikke muligt at udvinde DNA, dette var ganske nedbrudt. Det gik langt bedre med kulstof 14. Resultatet var til gengæld meget overraskende. Samtlige fletninger synes at være nedlagt indenfor ganske kort tid omkring 350 f.v.t. Ofrene blev altså slet ikke foretaget i den yngre bronzealder, men i den tidlige del af ældre jernalder. Det er samme periode, som adskillige af de berømte moselig blev ofret og nogenlunde samme tid som Borremosefæsningen blev anlagt, samt muligvis på samme tid, som det forsvarsanlæg Vesthimmerlands Museum udgravede i 2007 ved Borregård syd for Løgstør.