Jernbaner

Slidte togskinner afsporer ikke 3. fjordforbindelse

Enhedslistens Per Clausen misbruger slidte jernbaneskinner i Vendsyssel som skyts mod en tredje Limfjordsforbindelse. Sådan udlægger amtsborgmester Orla Hav (S) Per Clausens udtalelser om, at en modernisering af jernbanen er vigtigere end den tredje forbindelse.

- Per Clausen har en anden dagsorden, nemlig, at han ikke ønsker en tredje forbindelse. Det er uærligt, at han blander tingene sammen, siger Orla Hav, der ikke mener, at et moderniseret jernbanenet løser problemerne for den fjordkrydsende trafik. Den holdning deler Ven-stres amtsrådsmedlem, Niels Kristian Kirketerp. - Det er en utidig problematik, han stiller op. De to ting har ikke noget som helst med hinanden at gøre, siger Niels Kristian Kirketerp. Trafikforsker Bent Flyvbjerg fra Aalborg Universitet ser et akut behov for en modernisering af banenettet i Vendsyssel. Men afviser, at det løser behovet for de biler, der skal krydse fjorden. Bent Flyvbjerg mener ikke, at jernbanerne i Vendyssel dækker trafikbehovet så godt, at det gør debatten om biltrafik over fjorden overflødig: - Banernes stand i Vendsyssel er et problem i anden potens. Men banernes udbredelse i Vendsyssel er ikke stor nok til, at en modernisering kan aflaste behovet for at se nærmere på den fjordkrydsende biltrafik, siger Bent Flyvbjerg. Han undrer sig dog over, at politikerne fokuserer på de dyreste løsninger. - Det gør de tilsyneladende, fordi det så bliver et nationalt anliggende, og man derfor håber på penge udefra. Den taktik har slået fejl, men man har alligevel stirret sig blind på den, selv om der er billigere og mere miljørigtige alternativer, siger Bent Flyvbjerg.