EMNER

Slinger i S

Socialdemokratiet plejer altid at snakke om frihed til universiteterne. Men på det sidste har det ikke skortet på forslag fra Socialdemokraterne, der har villet inddrage en stor del af uddannelsesinstitutionernes frihed.

Først var der kravet om en ombudsmand på universiteterne. Dernæst var der krav fra partiets side om, at engelsk skulle være bandlyst på danske universiteter, Dette er fuldstændigt tåbeligt, når man tænker på, hvor vigtigt det er, at vi styrker vores globale konkurrenceevne. Det gør man nu engang bedst ved også at benytte et sprog, som andre uden for vores lille land forstår. Men det er ikke det værste. For endnu værre bliver det, når Rasmus Prehn (S) forsøger at bilde nordjyderne ind, at han vil sikre en lægeuddannelse på Aalborg Universitet. Forleden opfordrede Rasmus Prehn ligefrem Videnskabsminister Helge Sander (V) til at fremme oprettelsen af en lægeuddannelse i Aalborg. Det står i skærende kontrast til Hr. Prehns udtalelser fra dengang, regeringen sammen med Dansk Folkeparti oprettede Akkrediteringsrådet. Akkrediteringsrådet er det uafhængige råd, der skal godkende nye uddannelser. Da lovforslaget om Akkrediteringsrådet blev behandlet i 2007 lagde Rasmus Prehn stor vægt på rådets uafhængighed. Ja, det var faktisk et problem, at rådets sekretariat havde adresse i Videnskabsministeriet. Derfor er der tale om en populistisk kovending, når Rasmus Prehn pludselig vil have Videnskabsministeriet til at gå ind og sikre en lægeuddannelse i Nordjylland. Godkendelse af en lægeuddannelse ligger suverænt hos Akkrediteringrådet, sådan som det skal være. Det mente Rasmus Prehn også tilbage i 2007. Derfor hænger det overhovedet ikke sammen, når Rasmus Prehn forsøger at tegne et billede af, at han ønsker en lægeuddannelse i Aalborg og videnskabsministeren ikke gør det. Videnskabsministeren følger reglerne og overlader beslutningen til Akkrediteringsrådet – og det burde Rasmus Prehn også gøre! Særligt hvis hans politik skal hænge sammen, men det kan måske være for meget at forlange?