EMNER

Slingrekurs i træfældningssag

Kommunen beder vejdirektoratet om hjælp til at bestemme ejerskab af fire træer på villavej

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Er skråningen, hvor disse træer vokser, en del af vejens samlede areal? Nej, mente kommunen først, men ændrede så mening. Nu skal Vejdirektoratet kaste lys over sagen. foto: torben Hansen

HOBRO:Fire brune stammer, der stikker op af en skrænt på en fredelig villavej i Hobro, har i over seks måneder givet kommunen panderynker og kastet lange skygger over adskillige beboeres terrassetilværelse. Sagens stridspunkt - bestemmelsen af ejerskabet af fire træer på Blåkildevej - virker ellers være ligetil. Men forløbet har udviklet sig til en paragrafjungle, der bliver mere og mere ufarbar efterhånden, som de implicerede bevæger sig længere ind i vildnisset. Herinde befinder Hobro Kommune og beboerne på Gasværksvej sig i øjeblikket. Beboerne lever klods op af Blåkildevej. Kun adskilt af skrænten, hvor de 80 år gamle træer står parvis med seks meters mellemrum. To kastanietræer og to hvidæl, der når over otte meter op i vejret. Beboerne ønsker træerne fældet for de snupper al solen, og forhindrer græsset i at gro. Beboer modsætter sig Så i sommeren 2004 henvender Bjarne Sørensen, der bor tættest på Blåkildevej, sig til vejafdelingen. Ifølge ham siger kommunen god for, at beboerne kan gå i gang med at fælde træerne. En borger, der boede i en hvid patriciavilla på Skibsbakken og med udsigt over Gasværksvej og Blåkildevej, hører om beslutningen. Den huer ham ikke. Han modsætter sig, og sagen trækker i langdrag. Bjarne Sørensen henvender sig igen til kommunen og gør opmærksom på den afgørelse, han modtog i samtalen med den ansatte fra vejmyndigheden. Medarbejderen erindrer udmærket samtalen - men ikke længere nogen afgørelse. Bjarne Sørensen ærgrer sig. Han burde have fulgt op på den første samtale med et skriftligt referat, indser han. Men i mellemtiden har han også regnet på hvor meget, det vil koste at hive træerne op ved egen kraft og pengepung. Den udgift er han ikke i stand til at betale. At flytte er også en mulighed, overvejer han så. Han kigger på en række andre huse. Men placeringen på Gasværksvej er nu at foretrække. Sollys eller ej. Og således går dagene, indtil for omkring seks måneder siden. Tvivl om vejtype Bjarne Sørensen retter atter henvendelse til kommunen. For er det egentlig ikke dem, der bør fjerne træerne? - Jo, det er det. Blåkildevej er nemlig en offentlig vej, lyder svaret fra den tekniske forvaltning i juni 2006. Indtil en måned senere. Her har udvalget for teknik og miljø nået frem til, at det var en fejl at oplyse, at Blåkildevej er en offentlig vej. Det er tværtimod en såkaldt privat fællesvej. Vejen er uden nogen form for rabat, og der er tillige en høj skråning ned til Gasværksvej. I henhold til matrikelkortet er den en del af det til vejen udlagte areal. Træerne udgør heller ikke nogen sikkerhedsmæssig fare. Så hvis de skal fældes, vil den opgave være et privatretsligt forhold imellem de vejberettigede - altså først og fremmest grundejeren på strækningen fra Fayesgade til Gasværksvej. Bjarne Sørensen undrer sig. Han har nemlig også pløjet sig igennem paragrafvildnisset. Såvidt han kan se, er en privat fællesvej kun en del af det grundareal, man kan køre på. Og det kan alle parter vist være enige om ikke kan lade sig gøre på en stejl skrænt med træer, oplyser han kommunen i september. Resultatet bliver, at Vejdirektoratet i København i oktober modtager et brev. ”Idet sagen har en høj prioritet hos Hobro Kommune anmoder vi venligst om en hurtig sagsbehandling”, lyder det i brevet, hvor kommunen beder om en udtalelse eller afgørelse. Her ligger sagen fortsat. Vejdirektoratet har nemlig bedt om flere oplysninger angående de fire træer på en ellers fredelig villavej i Hobro.