Slip bjørnene i Sydkorea løs

10 år i bur og så slagtet for sin galde. Det er skæbnen for 1400 bjørne i Sydkorea.

Men nu overvejer den sydkoreanske regering at afskaffe bjørnefarmene, hvis praksis vækker harme over hele verden. Et forbud kan blive en realitet, hvis regeringen kan overtales til at træffe den rette beslutning. Efter utrættelig kamp for at få lukket bjørnefarmene, nærer WSPA (World Society for the Protection of Animals) nu håb om, at den sydkoreanske regering vil lytte til årtiers protester. Der er i øjeblikket over 1400 bjørne i Sydkorea, der fungerer som levende maskiner. De lever indespærret i små bure i 10 år, hvorefter de slagtes for deres galde, som bliver brugt som et universalmiddel i traditionel asiatisk medicin. Denne groteske skæbne kan vi spare bjørne for i fremtiden, hvis tilstrækkelig stor opbakning fra folk verden over - deriblandt danskere - gør det klart over for den sydkoreanske regering, at bjørnefarmene skal lukkes ned. WSPA har søsat en underskriftsindsamling, hvor danskere kan give deres opbakning til kende. Den sydkoreanske regering har selv ytret ønske om at afskaffe bjørnefarme i anerkendelse af, at tiderne har skiftet, og at bjørnefarme hverken er etisk forsvarlige eller medicinsk nødvendige. Bjørnene må udstå forfærdelige forhold på farmene. Ofte døjer de med sår og skader, men får ingen behandling. Bjørnenes velfærd er markant påvirket - både fysisk og psykisk. De mistrives i høj grad.