Lokalpolitik

Slip friheden løs

Regionerne er i dag underlagt en lang række regler og procedurer, som kan være en spændetrøje for nytænkning og innovation. Hvis vi slap for lidt af den kontrol og registrering, som regionerne er underlagt, kunne der frigives nye kræfter.

Det er i nedgangstider, der skal tænkes anderledes. Både Region Syddanmark og Region Nordjylland står med store udfordringer. Derfor vil det være oplagt at få mulighed for at gå nye veje: Kommunalreformen var med til at tilpasse den offentlige sektor og blev udgangspunktet for fem bæredygtige regioner. Det er vores ønske at videreudvikle det regionale område. En mulighed er at gøre fx Region Syddanmark og Region Nordjylland til friregioner. Vi tror på, at ideerne sås, når tøjlerne slippes. Ideer der kan vokse og sprede sig som ringe i vandet til den øvrige del af den offentlige sektor. Kontrol og dokumentation tager tid og arbejdsglæde fra de ansatte. Hvis vi fjerner os fra grundværdierne om frihed og fællesskab, så risikerer vi at medarbejderne får det indtryk, at vi ikke synes de gør det godt nok. Det må ikke ske Det handler altså om, at medarbejderne skal føle, at der er tillid til at de kan løse deres opgaver. Netop det, at rammerne er fleksible, er med til at den enkelte medarbejder kan føle sig kompetent og værdsat som medarbejder. Det vil også smitte positivt af på den service borgerne får. Så hvorfor ikke erstatte kontrol med tillid? I perioden 1985-1993 blev der igangsat en række frikommuneprojekter, som hver især var medvirkende til, at der blev etableret mange tiltag, som den dag i dag gælder landet over. I perioden blev der sat kraftigt fokus på eksempelvis decentralisering. Lad os gentage succesen i regionerne! I vores arbejde med at skabe vækst og udvikling i regionerne findes der gode eksempler på mulige gevinster: Hvis en virksomhed i dag søger om et projekt hos fx Region Syddanmark, skal det regionale Vækstforum først godkende projektet. Herefter skal projektet sendes videre til godkendelse hos Erhvervs- og Byggestyrelsen. Hvis regionens eget embedsværk i stedet selv fik lov til at tage ansvaret, kunne man lave en hurtigere og smidigere sagsbehandling. Og projektet kunne komme hurtigere i gang. På sundhedsområdet kunne man, for eksempel, forestille sig, at fri-regionerne fik mere råderum i forbindelse med specialelægning, på områder hvor kravene om kritisk volumen og kvalitet er opfyldt. Man kunne også forestille sig, at fri-regionerne fik mere frie rammer for forsøge sig med samarbejdsformer med det private. Det kunne være i form af sponsorater eller ”private-wings”, så private kan udnytte kapaciteten efter lukketid, hvis det er noget regionen kan se nytten af. Man kunne ligeledes lade fri-regionerne gå forrest med skrappere krav til kvalitetskontrollen af de private aktører. Det afgørende er, at den offentlige sektor mål ikke ender med at blive styret af kontrolmekanismer og systemer. Det vil være i modstrid med ideerne om frihed, folkelighed og fællesskab. Det er jo de netop de værdier medarbejderen skal møde borgeren med for at kunne reagere på borgerens ønsker og behov, og for selv at kunne føle, at man løser sin opgave tilfredsstillende i et tillidsfuldt forhold til borgeren og sin arbejdsgiver. Lad os slippe friheden løs!