Slip velfærden løs

VELFÆRD - Stands udsultningen af den offentlige sektor. Ud med bureaukrati og kontrol, og ind med tillid og flere hænder. Den økonomiske ramme for den kommunale velfærd i 2008/09 aftales i disse dage mellem staten og Kommunernes Landsforening. Når rammen er aftalt, skal den fyldes ud af den enkelte kommunes budgetter og politikker. Medarbejderne ønsker ”nye penge” til den offentlige sektor. ”Nye” penge er nødvendige, for at kommunerne lokalt kan skabe service af høj kvalitet med medarbejderne som den centrale ressource i mødet med f.eks. barnet og forældrene i børnehaven og dagplejen, med eleven og forældrene i skolen, med den ældre i hjemmet eller på plejehjemmet. De snævre rammer for økonomien har i en årrække bevirket, at man i budgetlægningen har skåret på kerneområderne. Det har kostet velfærd. Kommunerne har et problem med rekruttering af nye, unge medarbejdere - arbejde i kommunalt regi er ikke et af de jobs, som unge anser for prestigefyldte. Derfor er det nu, at politikerne både kommunalt og centralt skal vende det dårlige image af jobs i det offentlige med initiativer, der skaber arbejdsglæde og arbejdstilfreds. Derfor er det nødvendigt med en aftale med staten, der gør det muligt for kommunerne at kunne prioritere en forbedring af velfærden. Medarbejderne har ikke brug for mere dokumentation; der er ikke brug for flere centrale direktiver. Beslutningstagere og arbejdsgivere må i langt højere grad have tillid til den ansattes kompetencer, professionalisme og dømmekraft. Der skal være plads til at vælge den rigtige løsning i den konkrete situation. Konsekvenserne af den megen overdrevne dokumentation er unødigt ekstraarbejde til glæde for bureaukraterne – ekstraarbejde, der tager tiden fra kerneydelsen. Hvordan skabes der så flere hænder til arbejdet med velfærdsydelserne? FOA, BUPL og Danmarks Lærerforening har i vores fælles projekt ”Vilje til velfærd” peget på otte veje: Den første vej: Attraktive løn - og arbejdsvilkår skaffer flere hænder. Den anden vej: Et bedre arbejdsmiljø skaber mindre sygefravær. Den tredje vej: En særlig indsats mod stress giver mere kvalitet og mindre sygefravær. Den fjerde vej: Gode og attraktive uddannelser sikrer kvalitet og fastholdelse. Den femte vej: Kompetenceudvikling sikrer kvalitet og fastholdelse. Den sjette vej: Fra deltid til fuld tid giver ekstra hænder. Den syvende vej: Seniorordninger får folk til at blive længere. Den ottende vej: Bedre integration kan skaffe masser af nye hænder. Velfærd handler om at skaffe tiden, at skaffe de ekstra hænder, at hæve kvaliteten. Midtvendsyssels Lærerkreds ønsker kommunerne held og lykke med økonomiforhandlingerne med staten.