EMNER

Slipper for gæld til OK

En virksomhedsinvestor fra Aalborg, der har syv virksomheder med mere end 100 ansatte, slipper for at betale en gæld på knap 600.000 kroner til olieselskabet OK.

Den store gæld skyldes indkøb, som et datterselskab til et af Bill Nielsens aktieselskaber havde gjort, men ikke betalt. Både retten i Aalborg og nu Vestre Landsret finder det imidlertid bevist, at kontrakten er indgået mellem OK på den ene side og den daglige leder af datterselskabet på den anden, og at hovedselskabet ikke havde noget med aftalen at gøre. Bill Nielsen ejer virksomheden Projekt.dk A/S, og havde også i 2006 et firma, NLC Spedition A/S. Dette firma dannede i 2008 et datterselskab, NLC Transport og Spedition ApS. med en daglig leder. Formålet var at drive vognmands-og speditionsvirksomhed, og den daglige leder indgik aftale om levering af diesel til firmaets lastbiler. Der blev opstillet en dieseltank og firmaet fik udleveret 10 kundekort. Firmaet flyttede et par gange og til sidst holdt det til i Hjørring. I 2008 gik NLC Tarnsport og Sdpedition ApS. konkurs bl.a. med en gæld på 570.000 kroner til OK. OK forsøgte at få pengene fra NLC Spedition A/S og i sidste ende hos Projekt.dk A/S. Olieselskabet støttede sit krav på, at kontrakten fortalte, at aftalen var indgået med NCL Spedition A/S, og det er da også dette navn, der står på kontrakten. Men adressen er ikke moderselskabets adress ei Aalborg, men datterselskabets skiftende adresser i Aalborg og Hjørring. Leveringen af de mange liter brændstof er sket til anpartsselskabets skiftende adresser, og betalingerne for brændstoffet er også foregået fra anpartsselskabets konti, og ikke aktieselskabet. . Retterne siger også, at kontrakten er underskrevet af datterselskabets daglige leder, og at han intet havde med moderselskabet at gøre, ligesom han ikke kunne forpligte moderselskabet. Derfor er det anpartsselskabet, der hæfter, så moderselskabet frifindes for kravet på de 570.000 kr. og OK skal desuden betale sagens omkostninger med 80.000 kr. for begge retter.