Byggeri

Slipper for røde teglsten

BRØNDERSLEV:Ejeren af ejendommen Grønnegade 54 i Brønderslev slipper for at lægge røde teglsten på ejendommen. Udviklings- og planlægningsudvalget har sagt ja til en dispensation fra lokalplanen. Der må dog ikke benyttes glaserede tegl. I lokalplanen for området hedder det ¿nye tage skal dækkes med røde tagsten. Ved udskiftning af tagbeklædning på eksisterende bygninger skal der ligeledes benyttes røde tagtegl¿. Ejeren af Grønnegade 54 begrunder ønsket om at fravige reglerne med, at der på en række ejendomme i området er benyttet andre tagmaterialer. Ved lokalplanlægning i udbyggede områder vil der altid være en afvigelse fra lokalplanernes bestemmelser i form af eksisterende, lovlige forhold fra før lokalplanens vedtagelse. Der kan desuden være bygninger, der på grund af manglende viden om lokalplanen er skiftet i strid med bestemmelsen, fastslår udviklings- og planlægningsudvalget, hedder det i begrundelsen for, at andre ikke har fulgt kravet. En dispensation har krævet en nabo-orientering.