Sløv sparekniv hos fritid og kultur

Fritids- og kulturudvalget skærer mindre end forventet på haller og museer

NY HJØRRING: Målet for budgetlægningen i den nye storkommune er at skære tre pct. i budgetterne, men det kan Fritids- og kulturudvalget ikke leve op til. - Vi skulle finde 2,5 mio. kroner på vores budget, som er på 77 mio. kroner, men vi kan kun finde cirka en mio, kroner, siger udvalgsformand Michael Karlborg (V). Udvalget anbefaler derfor sammenlægningsudvalget at sige ja til et budget på cirka 78,5 mio. kroner til idrætshaller, teatre, biblioteker, forsamlingshuse og museer. Michael Karlborg forklarer udvalgets sløve sparekniv med, at visse aktiviteter er bundet af allerede indgåede aftaler. Eksempelvis storkommunens museer. De er finansieret i samarbejde med staten efter metoden med ”forbundne kar”. Altså statens tilskud er direkte afhængigt af kommunens tilskud. - Hvis vi sparer tre pct. gør staten det også, og så kan det gå rigtigt galt, siger Michael Karlborg. Han nævner desuden et eksempel som Vendelbohus. Her mangler man lejeindtægt på 31.000 kroner, fordi TVNord er flyttet. - Men det kan vi jo ikke ændre, siger Michael Karlborg. Selvejende institutioner undgår dog ikke sparekniven på de tre pct. af det kommunale tilskud. Udvalget har besluttet at oprette en arrangementspulje på 10 kr. pr. indbygger - i alt 680.000 kroner. - Hvis man har et projekt skal man kunne søge om støtte til det. Puljen skal bruges som en matchingspulje, som supplerer de midler man selv forventer at få ind eller har skaffet på forhånd, siger Michael Karlborg. - Puljen er måske ikke så stor, men så er vi da igang. Udvalget operer i sit oplæg til sammenlægningsudvalget med investeringsforslag på fritids- og kulturområdet på godt 222 mio. kroner mellem årene 2007-2010 (den såkaldte investeringsoversigt). Heraf sluger Park Vendia 155.000 mio kroner. Investeringsoversigten er en slags ønskeseddel. Sammenlægningsudvalget beslutter hvert år, hvor stor en investeringspulje kommunen har råd til. Det betyder, at projekter ofte udskydes og investeringsoversigten derfor løbende justeres alt efter kommunens økonomi. Alle udvalg har fået bedsked på at spare tre pct. på deres budgetter for at skabe et økonomisk råderum, som kan bruges til at betale de ekstraudgifter, som man forventer i forbindelse med kommunesammenlægningen.