Slotssalg til TK får modstand

Hørsholm afviser boligprojekt i fredet bygning

AALBORG:Stærk kommunal modstand betyder, at udviklingsselskabet TK Developments planer om at ombygge Kokkedal Slot ved Hørsholm til boligformål næppe vil kunne realiseres. TK Development har indgået en byttehandel med slottets hidtidige ejer Stig Husted-Andersen, som indebærer, at denne som modydelse får Enrum Slot ved Vedbæk. Handlen er imidlertid betinget af, at Hørsholm Kommune giver de nødvendige tilladelser. - Og boliger i Kokkedal Slot er udelukket, siger Hørsholms konservative borgmester Uffe Thorndahl, som henviser til en række forhold, herunder fredningsbestemmelser og en verserende retssag, der er til hinder for, at overdragelsen kan gennemføres. Da Hørsholm Kommune for 12 år siden solgte Kokkedal Slot til Stig Husted Andersen, stillede kommunen som betingelse, at der inden for en kort årrække skulle etableres et hotel. Det skete imidlertid aldrig, og to gange gik kommunen med til at forlænge fristen. I mellemtiden lod bygningens ejer slottet forfalde, og i 1998 indledte kommunen en retsag for at få slottet tilbage. 20. december 2001 afsagde Landsretten dom for, at Hørsholm Kommune skulle have Kokkedal Slot tilbage for nul kroner på grund af misligholdte købsaftaler. Den dom blev af Stig Husted Andersen anket til Højesteret, der endeligt skal afgøre sagen i juni i år. Hørsholms borgmester ønsker ikke at gisne om udfaldet af dommen, men understreger blot, at landsrettens afgørelse var meget klar og entydig. - Og mig bekendt er der ikke kommet væsentligt nyt materiale til Højesterets behandling af sagen, siger han, som netop af hensyn til den snarlige dom afviser, at kommunen kan foretage sig noget konkret i sagen. - Vi kan ikke i øjeblikket gøre andet end at vente på dommen fra Højesteret, siger han og tilføjer, at retssagen er trukket unødigt i langdrag som følge af, at Stig Husted-Andersen gennem hele sagsforløbet har brugt enhver lejlighed til at udsætte en afgørelse. - Det er ærgerligt at se en værdifuld bygning forfalde på den måde, og fra mange borgere, der færdes i det meget rekreative område, er kommunen blevet kritiseret voldsomt for ikke at have grebet ind for længe siden. Derfor ser vi frem til, at sagen snart får en ende, så der kan findes en fornuftig løsning på anvendelsen af ejendommen, siger borgmesteren, der betegner det som utænkeligt, at der bliver tale om boliger. - Den fredning, der gælder for ejendommen, siger, at den skal bruges til restaurations- og hotelvirksomhed. En ændring af fredningen vil medføre, at der vil gå yderligere et par år, hvilket vil være hele uacceptabelt. Så vi venter på dommen, og tilfalder ejendommen kommunen, vil vi umiddelbart søge en køber, der vil være i stand til at bruge ejendommen i overensstemmelse med de gældende fredningsbestemmelser, siger Uffe Thorndahl, der i øvrigt mener, at slottet er en fortrinlig ramme for hotel- og restaurationsvirksomhed. - Hotellet vil ikke henvende sig nogle som dig og mig, men til et eksklusivt og snævert publikum, men et sådant findes absolut også i Hørsholm, ikke mindst i kraft af tilrejsende til konferencer og forretningsforbindelser til det lokale erhvervsliv, siger han. At kommunen har udsigt til at kunne sælge slottet for anden gang kunne umiddelbart ligne en rigtig god forretning, idet den nuværedne ejer betalte knap 10 mio. kr. for det i sin tid, men det er ifølge borgmesteren ingenlunde tilfældet. - Vi har haft så mange sagsomkostninger og brugt så meget arbejdskraft på den her sag, at vi er tilfredse, hvis vi bare får vores omkostninger dækket ind. Den tredie og senest ankomne partner i den komplekse sag - TK Development - har ikke nogen kommentar på nuværende tidspunkt. - I forvejen er der sagt alt for meget, og jeg har ikke i øjeblikket en klar fornemmelse af, hvor tingene bevæger sig hen, siger TK Developments adm. direktør Frede Clausen.