Lokalpolitik

- Sludder, at jeg har været inaktiv

MØLLEFEJDEN:Når Per Østergaard (formand for Sindal Mølle, red.) påstår, at jeg har været inaktiv i renoveringssammenhæng, så er det jo mildt sagt noget værre sludder. Må jeg minde om, at jeg har: 1. gjort opmærksom på en mulighed for anden offentlig finansiering i henhold til art. 33. 2. fremsendt invitation til kommunalbestyrelse/udvalg om at aflægge møllen et besøg. 3. modtaget positivt svar fra økonomiudvalget. 4. udarbejdet/sammensat syv sider informationsmateriale til hvert enkelt medlem af økonomiudvalget. 5. været vært sammen med et andet bestyrelsesmedlem ved økonomiudvalgets besøg. 6. via økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen opnået tilsagn om kommunal medfinansiering på 71.500 kr. (maksimum) og derved skabt mulighed for et positivt resultat af art. 33-ansøgningen. 7. holdt møde med Bettina Hedeby og Johannes jensen, så vi i fællesskab kunne udfærdige de ønskede, supplerende oplysninger. Art. 33. 8. deltaget sammen med et andet bestyrelsesmedlem i et arrangement, hvor tilskud fra VTs Fond blev udbetalt. Vores præsentation af mølleprojektet vakte den tilstedeværende journalists interesse i en sådan grad, at han efterfølgende skrev en artikel specielt om Sindal Mølle-renoveringen. 9. endnu engang taget initiativ til, at der blev grebet ind over for en truende møllekollaps p.g.a. stærk blæst og manglende klodser. 10. sørget for opsætning af klodserne, så der ikke fremover p.g.a. manglende klodser forvoldes skader på møllen. 11. været til stede sammen med et andet bestyrelsesmedlem ved lørdagsåbent. 12. udformet udkast - p.t. i to versioner - til den beretning, bestyrelsen skal aflægge på den kommende generalforsamling. I lighed med tidligere år vil det valgte udkast blive sendt til bestyrelsen til rettelser, tilføjelser m.v. Påstanden om inaktivitet er så forkert, at det om ikke skriger til himlen, så dog til toppen af møllehatten.