Lokalpolitik

Sludder, Maarup

GOLFBANE:Siden vi golfnaboer fik bragt et læserbrev 6. januar har vi både oplevet voldsom kritik, opbakning og til sidst en delvis tilbagetrækning fra borgmesteren af kritikken. Uheldigvis er der i Maarups svar 10. januar så mange faktuelle ting, der er forkert, at det nødvendigvis må besvares. Maarup indleder med at gøre opmærksom på, at kommunen ikke er en skattemyndighed. Det er heldigvis korrekt. Men det rokker ikke ved det faktum, at kommunen gennem "løfte" om skattefrihed har forsøgt at give en klækkelig rabat til golfbaneselskabet i forbindelse med køb af jord - et forsøg, der er slået grueligt fejl efter skatterådets nylige afgørelse. Videre påstår Maarup, at de tidligere Arden og Hobro Kommuner har udtrykt vilje til ekspropriation. Dette er faktuelt forkert. Denne vilje til at ekspropriere skal i henhold til lovgivningen udtrykkes gennem en vedtaget beslutning i byrådet, og Hobro Kommune har aldrig vedtaget at ville ekspropriere - kun i Arden kommune foreligger der en egentlig beslutning. Ganske vist udtrykte borgmesteren i Arden Kommune dengang også stor vilje til at ville ekspropriere arealerne i Hobro Kommune, men det tæller altså ikke, at man gerne vil ekspropriere i nabokommunen. Yderligere er en handel på ekspropriationslignende vilkår betinget af, at man ved handlens indgåelse ikke kender tredjemand, dvs. den endelige ejer. I denne sag har tredjemand hele tiden været kendt, og formålet med at handle på ekspropriationslignende vilkår har hele tiden været at sikre skattefrihed og derved at jorden kunne erhverves billigere end under normale markedsvilkår. Dette har kommunen fra starten af været bevidst om, jf. byrådsreferat den 5/12/2006 fra Arden Kommune. At borgmesteren undskylder sig med, at lovgivningen i mellemtiden er ændret, er slet og ret noget sludder. Den nuværende lovgivning på området er fra 1974. Altså har kommunen haft 30 år til at sætte sig ind i lovgivningen, inden denne sag blev aktuel. Angående lovligheden af kommunernes beslutninger påstås det, at advokatfirmaet Bech-Bruun har blåstemplet proceduren og lovligheden af beslutningerne. Det passer heller ikke. Bech-Bruun har lavet en redegørelse omkring, hvorvidt det var muligt at ekspropriere på daværende tidspunkt (ultimo 2007), efter at golfbanen var anlagt og efter at skatterådet havde afgivet et foreløbigt svar, der underkender muligheden for at handle skattefrit - og det synlige resultat af redegørelsen har været, at kommunen opgav at gennemføre en egentlig ekspropriation. At borgmesteren gerne ville have ændret sit ordvalg i sin kritik forstår vi, men for os ser det altså stadig ud, som om han også burde overveje at ændre indhold i mange af sine påstande.