Sluk lyset for efterlønnen

Syltekrukke. Oppositionen var hurtig med sin dom over den velfærdskommission, regeringen har fundet på som en del af det nye regeringsgrundlag "Vækst, velfærd, Fornyelse II". Både radikale og socialdemokrater mener, at kommissionen blot vil udsætte både den folkelige debat og enhver politisk beslutning til efter næste folketingsvalg, som kommer senest i november 2005. Bekymringen synes ganske forståelig, for det store oplæg med i alt 191 initiativer bugner især af gamle ideer og varm luft. Den nye kommission vil formentlig også betyde, at et afgørende problem for at sikre velfærden bliver holdt ude af debatten et par år endnu - og i den tid vil problemet blot vokse. Efterlønnen er tilsyneladende fredet af de fleste politiske partier. Ikke af saglige årsager, men af simpel skræk for at lave samme fadæse som Poul Nyrup Rasmussen: Først at sige noget, der opfattes som et løfte om at frede efterlønnen - og derpå alligevel reformere den. Den reform mindskede problemet, men løste det langt fra. Efterlønnen blev indført i Anker Jørgensens tid i 1979 for at skaffe plads på arbejdsmarkedet til ledige unge. Meningen var først og fremmest at hjælpe fysisk nedslidte personer. Gennem årene har flere og flere anvendt ordningen. Også tusindvis af sunde og friske 60-årige, der aldrig har arbejdet hårdt fysisk. I disse år nærmer de store årgange fra sidst i fyrrerne sig de 60 år, og det vil belaste ordningen yderligere. Alene i 2004 forventes regningen at stige med tre milliarder kroner. De penge kan gøre langt mere gavn andre steder i samfundet. Den officielle pensionsalder er sat til 65 år - og det kan ikke være skatteborgernes problem, at nogle ønsker at stoppe før. Det må ske for egen regning. Efterlønnnen har overlevet sig selv. Er personer mellem 60 og 65 år for nedslidte til at arbejde, skal de have en social pension. De bidrag, de fleste lønmodtagere har betalt ind de senere år, skal naturligvis flyttes over til en anden pensionsordning. Ligeledes skal der laves en overgang for personer fra vel sagtens 53 eller 55 år, der har haft berettigede forventninger. Derefter kan lyset slukkes for en ordning, der har haft sin tid.