Sluk tørst

Danmark tørster efter vækst, og hvis vi fortsat vil have råd til velfærdsydelser, bliver vi nødt til at slukke denne tørst.

Det kræver dog, at vi mander os op til at tage fat på de økonomiske reformer, som virkelig batter. Øgede offentlige udgifter, sparerunder eller lappeløsninger er nemlig ikke vejen til vækst. Hos Liberal Alliance har vi netop fremlagt en ambitiøs reformplan, som skal sætte gange i væksten. Det er en plan, som vil skaffe os af med den kedelige verdensrekord i skattetryk, i og med at vi vil afskaffe topskatten, halvere selskabsskatten og sænke skatten til maks. 40 procent. For både regeringen og oppositionen er det tabubelagt at snakke om skattelettelser, men uanset hvordan man vender og drejer det, så skal skatten ned, hvis der skal gang i væksten. Derudover skal den offentlige sektor slankes, og det vil vi gøre over ti år ved blot at ansætte 930, for hver gang 1000 frivilligt går på pension. På den måde bliver der 40.0000 færre offentlige ansatte. Liberal Alliances reformplan er baseret på beregninger fra DREAM, som er det beregningsværktøj, de økonomiske vismænd bruger. Blandt de interessante tal, som DREAM når frem til, er bl.a., at en gennemsnitlig LO-familie bliver ca. 45.000 kr. rigere om året, samtidig med at Danmark bliver 166 mia. kr. rigere i 2020. Disse tal understreger blot endnu engang, at lavere skatter er til gavn for alle.