Bælum

Slusen åbner sig over for byen

Specialskole på Torvet vil gerne være en del af lokalsamfundet og håber på byens rummelighed.

4
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Baghaven skal indrettes til legepark, som hele byen må bruge. Foto: Grete Dahl

Uroen er begyndt at brede sig i byen, efter at Rebild Kommune har forhørt sig hos naboerne angående skoleplanerne for den tidligere sparekassebygning på Torvet 3 i Bælum. Bygningen er solgt til Kim Ryberg, som vil indrette den til skole- og behandlingstilbudet Slusen med plads til op til 30 børn. Men det er kommet bag på mange, at halvdelen af det nyrenoverede torv faktisk hører til sparekasseejendommen, som Kim Ryberg nu ejer. Og da han i sin ansøgning til Rebild Kommune har skitseret, at man også kunne placere tre af de nødvendige otte parkeringspladser lige midt på torvet foran skolen - så er folk begyndt at skumle. - Det pudsige er jo, at jeg selv har været dybt involveret i renoveringsplanerne for torvet. Så jeg har selvfølgelig ingen intention om at ødelægge det, vi har fået skabt. Men jeg blev provokeret af, at vi ikke umiddelbart kan få lov at bruge de offentlige parkeringspladser, som ligger lige i nærheden af Torvet 3, og som sparekassen altid har benyttet efter en stiltiende - eller larmende - aftale med kommunen. Så det er klart en åben provokation, at jeg i stedet har foreslået at lave parkeringspladser på torvet, siger Kim Ryberg og gør opmærksom på, at Slusen trods alt repræsenterer en del lokale arbejdspladser. Læs mere i NORDJYSKE Stiftstidende mandag.