Overenskomster

Sluserne er åbnet

ØSTAFTALE:Med ophøret af Østaftalen – den 1. maj af alle dage! – der sikrede, at udenlandske arbejdere arbejdede til i hvert fald en minimumsløn i Danmark, er der nu åbnet op for sluserne af underbetalt arbejdskraft. Slagteriet Danish Crown så vi forleden gå foran med det dårlige eksempel – Danish Crown vil erstatte deres genstridige danske slagteriarbejdere med østeuropæere, der kun koster det halve. Det er den direkte vej til underminering af velfærden i Danmark. Og selvom det lyder som en fortærsket floskel, så er det altså EU's skyld. ”Arbejdskraftens frie bevægelighed” hedder en af EU's smukke grundsætninger i traktaterne. Det er denne sætning, der af den ikke-folkevalgte EF-domstol er blevet tolket, så det nu er forbudt for fagbevægelsen herhjemme at kæmpe for at sikre arbejdstagernes lønninger mod underbetalt konkurrence fra andre EU-lande. Et forslag fra Søren Søndergaard, medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU (Liste N) om, at konfliktretten skulle være noget, EU ikke skulle blande sig i og som derved kunne sikre lønningernes rettigheder i hele EU, blev konsekvent stemt ned. Overraskende vendte S og SF sig også mod Søren Søndergaards forslag. De to partier ville hellere have en betænkning, der blot opfordrede Kommissionen til at sikre strejkeretten. En betænkning, som Kommissionen da også har valgt at arkivere lodret.