Ugilt

Slut for nu

Hver tirsdag aften sommeren igennem har en selvbestaltet gruppe, der vistnok har sit udspring i Sundhedscenteret i Terndrup, mødtes ved det nu nedlagte Terndrup Sygehus for at gå en tur i naturen.

Systemet har hidtil virket sådan, at man møder op ved sygehuset kl. 18.45 og sætter sig sammen i så få biler som muligt og kører hen til aftenens udvalgte tur. Det er nu slut for i sommer, 41 personer gik den sidste tur tirsdag den 19. august på naturstien rundt om golfbanen ved Volstrup Gods. Efter de knap fem kilometer var alle samlet i golfbanens restaurant til kaffebord. I stedet for at synge de medbragte og planlagte sange, kom i stedet ejeren Erik Ugilt Hansen til stede og fortalte om, hvordan man driver en gård i 2008 med fiskedamme, ”put and take sø”, minkavl, kornavl og golfbane samt tilhørende restaurant.