Slut for private med at veje affaldet

SKAGEN:Fra 1. januar behøver private borgere i Skagen ikke længere bekymre sig om, hvorvidt de nu har mere end 70 kilo på traileren, når de kører affald på genbrugs- og affaldspladsen. Den nuværende grænse ved de 70 kilo, som private kan aflevere gratis én gang i døgnet uden at skulle betale, ophæves fra nytår. - Så kan private komme med lige så mange kilo, de vil, lige så mange gang, de vil, fortæller lederen af genbrugs- og affaldspladsen, H. P. Christensen. Det har i de senere år været mellem 375.000 og 400.000 kilo, der er afleveret gratis under 70-kilo-grænsen på genbrugspladsen, og H. P. Christensen venter ikke, at affaldsmængden vil stige, fordi det nu bliver gratis. - Derimod kan man sige, at bortfaldet af vægtgrænsen gør det lettere for borgerne. De behøver ikke bekymre sig om vægten, og de behøver ikke at fordele affaldet over flere dage, men kan komme med det hele på én gang, siger H. P. Christensen. Det er alene private, som kan aflevere affaldet gratis på genbrugs- og affaldspladsen. Erhvervsvirksomheder skal stadig betale efter de samme regler som hidtil. Det skyldes, at erhvervsvirksomheder ikke betaler genbrugsgebyr sammen med renovationsafgiften. H. P. Christensen oplyser, at man på genbrugspladsen i fremtiden vil være ekstra opmærksom på, om erhvervsdrivende benytter containerpladsen, som alene er beregnet for private. - De udgifter, der er forbundet med at drive containerpladsen, betales via genbrugsgebyret. Derfor har vi også en forpligtigelse til at sørge for, at udgifterne ikke stiger, fordi virksomheder, som ikke må benytte pladsen, gør det alligevel, siger H. P. Christensen. Det har alene været på genbrugs- og affaldspladsen i Skagen, der har eksisteret en 70-kilo-grænse, idet man på pladsen i Aalbæk ikke råder over en vægt.