Frøstrup

Slut for "Spiren"

Ungdomsboligforeningen "Spiren" S/I i Frøstrup levede i 20 år.

"Spiren"s dage som ungdomsboliger er talte. Når ejendommen sælges, bliver det til en fremtid som almindeligt udlejningsbyggeri. 
Arkivfoto: Peter Mørk

"Spiren"s dage som ungdomsboliger er talte. Når ejendommen sælges, bliver det til en fremtid som almindeligt udlejningsbyggeri. Arkivfoto: Peter Mørk

Uden lejere er det svært at få indtægter i kassen, og uden en bestyrelse er det mere end svært at holde gang i den selvejende institution Ungdomsboligforeningen "Spiren" i Frøstrup. Efter flere forgæves forsøg på at videreføre "Spiren" med syv ungdomsboliger som et lokalt boligtilbud til unge, blandt andet ved at lade Thisted Bolig overtage "Spiren", besluttede boligforeningens bestyrelse for snart et år siden at bede Thisted Kommune om lov til at likvidere foreningen, som er stiftet tilbage i 1988. Formålet var dengang at sikre Frøstrup et antal boliger øremærket unge, som ellers ville fraflytte området. Fhv. kommunalbestyrelsesmedlem i Hanstholm, Jens Chr. Mørch, har i en årrække været involveret i driften af Ungdomsboligforeningen "Spiren" - både i bestræbelserne for at holde liv i foreningen og i egenskab af frivilligt bestyrelsesmedlem. - Udviklingen gør, at vi kun havde en mulighed: At række hænderne op. det har i lang tid været svært at leje alle boligerne ud, og uden de nødvendige lejeindtægter havde vi ikke de krævede indtægter til at holde boligerne ved lige, men udelukkende til at betale renter og afdrag på lånene og til forbrug. Desuden har det været umuligt at få nye kræfter til at gå ind i bestyrelsen, som i en lille forening som denne også har haft funktion som vicevært, siger Jens Chr. Mørch. Læs hele artiklen i Thisted Dagblad tirsdag