EMNER

SLUT MED AMTSVEJE

I dag har Nordjyllands Amt ansvaret for vedligeholdelse og forbedring af 1202 kilometer landevej, 440 kilometer cykelstier samt fortove, rabatter, broer med videre. Når amterne nedlægges, overgår næsten alle såkaldte amtsveje 1. januar til kommunerne, mens staten overtager en mindre del. Det er også kommunerne, der i fremtiden skal stå for snerydningen af disse veje. I 2006 brugte Nordjyllands Amt 108 mio. kr. på at holde vejene i god stand. Der blev derudover udbygget veje for 44 mio. kr.