Lokalpolitik

Slut med at bruge Kvægtorvets lokaler

Planerne er ude til offentlig debat, og kommunen siger nej til arrangementer

AALBORG:Kommunen forbereder en nedrivning af Kværgtorvet i Nyhavnsgade. Efter alt at dømme kommer bygningerne til at vige for musikhus-projektet. Foreløbig står de gamle bygninger dog tomme, men foreninger, institutioner og arrangører af kulturarrangementer skal ikke regne med at få lov til at rykke ind i bygningerne eller til at lave arrangementer på arealerne uden for Kvægtorvet. Alt tyder på, at det julemarked, der i december blev holdt i Kvægtorvets lokaler, var det sidste offentlige arrangement i bygningerne. For en måned siden godkendte et flertal i byrådet, at proceduren omkring en nedrivning af bygningerne bliver indledt. Her er en offentlig høring i gang, og byrådet skal derefter træffe en endelig beslutning. Alt tyder på, at flertallet beslutter, at bygningerne skal rives ned, idet de er svære at indpasse i det projekt, det vandt i arkitektkonkurrencen om det kommende Musikkens Hus. - Men inden det rives ned, kan Kvægtorvet være et interessant sted for forskellige arrangementer. Vi er en gruppe studerende på universitetet, der har planer om at lave en koncert. Sidste år lavede vi en lignende koncert under Limfjordsbroen på Nørresundby-siden, men i år mente vi passende, at det kunne blive på arealet uden for kvægtorvet. Men fra borgmesterens forvaltning er det blevet et afslag på vores ansøgning, fortæller Sune Henriksen. Han fik i første omgang afslag fra borgmesterens forvaltning. Det fik Sune Henriksen til at at henvende sig til borgmester Henning G. Jensen. Hos ham blev det også et nej. - Kvægtorvet blev sidste år brugt bl.a. til julemarked og til salg af fyrværkeri. Men nu er vi i en offentlighedsfase, hvor spørgsmålet om nedrivning er ude til høring. I den periode bliver Kævgtorvet ikke lejet ud, siger borgmester Henning G. Jensen (S). Han vurderer, at byrådet måske allerede inden sommerferien kan tage endelig stilling til spørgsmålet om nedrivning. Knud Jacob Knudsen, der er jurist i borgmesterens forvaltning, oplyser, at der på det seneste har været flere ansøgninger om at få lave arrrangementer i Kvægtovets bygninger. De har alle fået afslag. Sune Henriksen håber, at politikerne vil overveje situationen endnu en gang. Han henviser til, at kommunen i sin målsætning nævner, at den vil lave fritids- og kulturaktiviteter inden for den til enhver tid værende ramme, og efter hans opfattelse er Kvægtorvet en del af den nuværende ramme. Lykkes det ikke de studerende at få lov at bruge Kvægtorvet til koncerten, vil de igen i år satse på området i Nørresundby under Limfjordsbroen. - Kvægtorvet er jo ikke udlagt til kulturelle aktiviteter, siger skole- og kulturrådmand Nils Bell (V). Han henviser i øvrigt til, at spørgsmålet om brug af Kvægtorvet hører under borgmesterens forvaltning.