Socialforsorg

Slut med at give 1000 kr. til alle

Kontanthjælpsmodtagere skal dokumentere udgifter ved at gå på arbejde

Bir­git Ek­strøm: - Vi sy­nes fak­tisk det har væ­ret en ri­me­lig ord­ning. ar­kiv­fo­to: TOR­BEN hANSEN

Bir­git Ek­strøm: - Vi sy­nes fak­tisk det har væ­ret en ri­me­lig ord­ning. ar­kiv­fo­to: TOR­BEN hANSEN

AALBORG:Selvom alle har været glade for ordningen, må Aalborg Kommune ikke længere udbetale 1000 kroner om måneden i godtgørelse til kontanthjælpsmodtagere i aktivering. Pengene er tænkt som et tilskud til transport, arbejdstøj og lignende, men ifølge en intern revision - som også har spurgt Beskæftigelsesministeriet - må de kun udbetales, hvis borgeren kan dokumentere merudgifter. - Det er vi lidt kede af, for vi synes faktisk, det har været en meget rimelig ordning, siger socialrådmand Birgit Ekstrøm (S). Hun understreger, at forvaltningen naturligvis vil rette sig efter revisionen, og derfor kan kontanthjælpsmodtagere i aktivering fremover kun få tilskud til ”generelle merudgifter”. Det er nemlig dyrere at gå på arbejde end at blive hjemme, og derfor skønner man også, at det er i orden at udbetale 333 kroner om måneden til mad, tøj, sko, tøjvask og hygiejne. Men har man udgifter til transport er reglerne fremover strammet gevaldigt op: Er der under 1 km, skal den aktiverede gå, mens personer med mere end 1 km kan få et tilskud, som svarer til udgiften ved at købe et buskort. - Det giver os formentlig en masse administrativt besvær. Men sådan er lovgivningen desværre, siger Birgit Ekstrøm. - Der bliver hele tiden flere regler og krav til sagsbehandlerne. Men vi må hverken bruge mere tid eller flere penge på at løse opgaverne, forklarer hun. Reglerne gælder kun kontanthjælpsmodtagere fra målgruppe 2 og 3. Og er man allerede bevilget en godtgørelse på 1000 kroner om måneden, mister man den ikke, selvom reglerne laves om.