Slut med at ledige skal stavle hestepærer

Rideskoler og genbrugsbutikker mærker at jobtræningspladser i Frederikshavn falder fra 274 til 80

FREDERIKSHAVN:Den tid er forbi, hvor langtidsledige skal stavle hestepærer eller gå og sortere i gamle sager. Ordvalget er formanden for kommunens arbejdsmarkedsudvalg, Jørn Larsens og han tilføjer: - Det er der ingen uddannelse i, og der skal være perspektiv i det, vi sætter ledige til. Jytte Hildegaard fra Røde Kors genbrugsbutikken i Frederikshavn, der desuden repræsenterer Blå Kors, er meget utilfreds med at arbejdsmarkedsudvalget nu skærer kraftigt i antallet af jobtræningspladser. - Kommunen får bloktilskud til 274 pladser, men nu ryger pengene i stedet ned i kommunekassen, siger hun. Jytte Hildegaard har klaget til udvalget flere gange. - En 55-årig ufaglært, der skal aktiveres, kan ikke klare otte timers daglig rengøring på sygehuset, men nu må der kun være jobtræning inden for det offentlige, siger hun. Jørn Larsen (S) siger, at Jytte Hildegaard har misforstået tingene. - Kommunernes Landsforening har indgået et forlig med staten om, at der skal så og så mange ud i jobtræning. Antallet udregnes efter antal ledige. I Frederikshavn ville det betyde, at der skulle være 274 pladser til rådighed, siger han. - Men bloktilskuddet fordeles efter skattegrundlaget, så det giver kun penge til 70. Hver plads koster kommunen små 40.000 kr. - Samtidig har arbejdsmarkedsrådet meldt ud, at der skal være kvalitet i jobtræningspladserne, så der skal stilles visse krav. Derfor har vi gennemgået alle de pladser, vi hidtil har anvendt, og rettet ned til 80 pladser med mening i. Skulle vi i Frederikshavn oprette de 274 pladser, Jytte Hildegaard mener, at vi skal, vil det desuden koste seks mio. kr. mere end vi har, siger Jørn Larsen. Han påpeger, at tilretningen nødvendigvis går ud over nogle. - Ingen rideskole med respekt for sig selv har undladt at have et par ledige i jobtræning. Det er slut. Også genbrugsbutikker og børnehaver rammes. Men det er en misforståelse, at der kun bliver pladser ioffentlig regi tilbage, understreger han. Han finder det i øvrigt urimeligt, at kommuner med lavere skattegrundlag men også mindre ledighed end Frederikshavn får tildelt bloktilskud til jobtræningspladser, der ikke oprettes. -Det er det skisma, der bør ændres, mener Jørn Larsen.