Slut med at leje ud gennem stråmand

Henover sommerferien har Folketinget søgt at gøre op med den såkaldte "stråmandsudlejning". Det er sket ved en ændring af lejeloven.

Når en bolig lejes ud til en virksomhed, eksempelvis fordi virksomheden vil stille den til rådighed for en medarbejder, er der tale om et erhvervslejemål, hvor der er en ganske fri adgang til at aftale en høj husleje. Hvis det derimod er en privatperson, der lejer boligen for at bo i den, gælder lejeloven, og så er der snævre grænser for, hvor høj huslejen må være. Derfor har nogle udlejere, der gerne vil sikre sig en højere husleje, end lejeloven tillader, benyttet sig af stråmandsudlejning. Fidusen består i at få den person, der ønsker at leje boligen, til at oprette et firma, der på papiret står som lejer. Så er der - formelt - tale om et erhvervslejemål, og udlejer kan beregne sig en høj husleje. Den er lejeren som regel villig til at betale for at sikre sig boligen. Ændringen af lejeloven betyder, at den form for stråmandsudlejning ikke længere kan betale sig for udlejer. Nu skelner man ikke længere mellem, om det er et erhvervs- eller et almindeligt lejemål. Nu er det afgørende, om der er tale om et lejemål til beboelse. Er det tilfældet, gælder lejeloven, uanset om lejeren er en virksomhed eller en privatperson. Dermed er der ens regler for alle - og udlejere har en mulighed mindre for at presse en kunstigt høj husleje ud af deres lejere.