Frederikshavn

Slut med at rode på Grenen

På søndag markerer Frederikshavn Kommune at et nyt torv står færdigt.

Kommunens folk er ved at lægge de sidste sten på plads, så alt kan være klar til genindvielsen på søndag.

Kommunens folk er ved at lægge de sidste sten på plads, så alt kan være klar til genindvielsen på søndag.

De seneste 13 måneder har det store parkeringsareal på Grenen og pladsen foran restaurant- og museumsbygningen været en meget rodet omgang, men på søndag er der kommet orden på det hele, lover afdelingschef Leif Hald Pedersen, Frederikshavn Kommunes park- og vejafdeling. Der markerer kommunen, at parkeringspladsen, det nye torv mellem kioskbygningen og de nye høje kunstige klitter foran restaurant- og museumsbygningen står færdige. Pladsen genåbnes klokken 16. Kommunen byder i den anledning alle på en øl, en vand eller en is, og i en time sidst på eftermiddagen er det gratis at tage en tur med Sandormen. Tidspunktet er valgt med omhu. 1. juni er det nemlig 51 år siden den store kilometersten på Grenen blev indviet. Den er nu flyttet cirka 100 meter, så den nu står på torvet. Projektet har kostet i alt 12 millioner. Godt halvdelen af pengene har kommunen fået ind via parkeringsautomaterne, oplyser Leif Hald Pedersen. Der er nu plads til 400 personbiler, 18 busser, 40 motorcykler og 200 cykler på parkeringsarealet. Desuden har Sandormene fået deres helt egen plads, så de ikke fremover skal "sno" sig mellem parkerede biler. De store klitter foran restaurant- og museumsbygningen, er anlagt efter krav fra fredningsmyndighederne. Klitterne skal dæmpe virkningen af den store bygning. Der er brugt 17.000 kubikmeter sand.