Gymnasiale uddannelser

Slut med at snobbe for det almene gymnasium

Ny styreform kan rette op på skævheder og gøre det lettere for de unge at vælge rigtigt, mener handelsskoleleder

NORDJYLLAND:Mange unge og deres forældre mener stadig, at der er mere prestige i at gå på det almene gymnasium fremfor handelsskole eller teknisk skole. Den forestilling håber handelsskolerne at man kan gøre op med, når amterne nedlægges og de almene gymnasier overgår til selveje under staten fra august 2005. Direktør for Aalborg Handelsskole, Poul Hedemann, har store forhåbninger til, at alle ungdomsuddannelser i fremtiden får samme styreform og økonomiske vilkår. Han tror, at det bliver lettere for de unge at overskue mulighederne, når handelsgymnasium, teknisk gymnasium og alment gymnasium samt erhvervsuddannelser kommer under samme hat, nemlig statens. - Alt tyder på, at vi er på vej mod en bedre organisering og en ligestilling, der kan udligne den forskelsbehandling, handelsskoler og tekniske skoler hidtil har været udsat for, siger Poul Hedemann. På rette hylde Han håber, at den økonomiske ligestilling af uddannelserne vil føre til, at det også rent fagligt, bliver lige så attraktivt og acceptabelt at vælge handelsskole eller teknisk skole som det traditionelle gymnasium. I dag kan det være svært for de unge at vurdere, hvilken ungdomsuddannelse, de er bedst tjent med. - Det er vigtigt at få de unge ind på den rigtige uddannelse, og ikke som hidtil den uddannelse, der umiddelbart er mest anerkendt, siger Poul Hedemann. Han peger på, at mange unge fra det traditionelle gymnasium i dag mangler erhvervsrettet viden, når de skal videre i uddannelsesforløbet. En mangel, som de hidtil har kunne rette op på, for eksempel ved at supplere med en kort handelsuddannelse. Den mulighed eksisterer ikke fra næste år, hvor den et-årige HH er nedlagt. - Derfor et det vigtigt, at de vælger rigtigt fra starten, og jeg ser nye muligheder for at intensivere samarbejdet mellem de tre gymnasietyper til fordel for de unge, siger Poul Hedemann. Forskelsbehandling Økonomien på Handelsskolerne er blevet strammere gennem årene, fordi man, ifølge Poul Hedemann, har været afhængig af hvor mange penge de skiftende regeringer har bevilget på finansloven. Først de senere år har det almene gymnasium oplevet en tilsvarende stramning fra amternes side. - Mit ønske er absolut ikke, at alle gymnasietyper skal have lige ringe økonomi. Men jeg ser gerne, at vi ikke bliver behandlet så stedmoderligt som det hidtil er sket, siger Poul Hedemann. Handelsskolernes interesseorganisationer vil de kommende måneder fortælle politikerne, hvilke ønsker handelsskolerne har til reformen og til en justering af den økonomiske styring af skolerne.