EMNER

Slut med at stræbe efter 13-tal

Ny skala skal gøre det lettere at sammenligne internationalt

NORDJYLLAND:De sidste 13-taller i det danske undervisningssystem bliver uddelt næste sommer. I fremtiden må elever og studerende i stedet stræbe efter 12 som den ypperste karakter, mens den ringeste snart hedder -3, og ikke 0 som nu. Men ændringen går langt dybere end blot lidt skubberi med cifrene. Den nye skala består af syv karakterer - deraf navnet syvtrins-skalaen - mod ti på den gamle. Langt vigtigere er dog to andre forhold: Dels skal karaktererne kunne bruges internationalt, og dels skal de bruges ensartet i hele uddannelsessystemet fra folkeskolen til kandidatgraden på universitetet. Den nye skala skal bruges absolut og ikke relativt. Det vil sige, at elever og studerende skal vurderes i forhold til på forhånd opstillede mål - og ikke ud fra en relativ placering i en klasse eller en årgang. Den gamle 13-skala bruges desuden forskelligt fra fag til fag og fra uddannelse til uddannelse. Internationalt eksisterer ikke nogen fælles karakternorm, ja, faktisk har kloden flere karaktersystemer end nationer. I EU-regi eksisterer den såkaldte ECTS-skala (European Credit Transfer and Accumulation System), der kan bruges til at omregne udenlandske karakterer til nationale og omvendt. ECTS anvender bogstaver, og den rummer fem trin for bestået og to trin for ikke-bestået. Den nye skala har været undervejs siden 2004, da regeringen nedsatte en karakterkommission. Den barslede året efter, og sidste forår besluttede regeringen at følge kommissionens forslag om at indføre syvtrins-skalaen. Umiddelbart ville det være indlysende blot at indføre ECTS-skalaens syv trin (bogstaverne A, B, C, D, E, Fx og F, hvor de to sidste er ikke-bestået). Men det advarede kommissionen imod; formanden Katherine Richardson skrev blandt andet: - Det fraråder vi, dels fordi optagelse til videregående uddannelser er baseret på et talgennemsnit, dels fordi der er store overlap i de valgte bogstaver i ECTS-skalaen og de bogstaver, der bruges i Nordamerika. USA og Canada har ikke nogen egentlig fælles anerkendt karakterskala, ligesom brugen af bogstaver har været udsat for alvorlig inflation gennem årene. Alt andet end A og B regnes for dårlige karakterer i USA - mens C, der svarer til 7 på den nye danske skala - forventes at blive den mest udbredte karakter i et system, der følger ECTS. Den nye skala løser også et problem for de allerbedste studerende, idet 13-tallet er en såkaldt undtagelseskarakter, som andre lande ikke opererer med. Danske studenter har derfor haft besvær med at komme ind på udenlandske uddannelsesinstitutioner, hvor der kun optages studerende med topkarakter - og de forlanger 13-taller fra Danmark, selvom 11-tallerne reelt svarer til udenlandsk topkarakter. [ På internet-adressen www.uvm.dk/nyskala findes en grundig gennemgang af den nye skala med kommentarer fra karakterkommissionens medlemmer. Universiteternes brug af den nye skala er omtalt på Universitets- og Bygningsstyrelsens hjemmeside www.ubst.dk.