Slut med besøgende i Willestrup Barokhave

Godsejer Vincents Iuul lukker den smukke, men urentable have, som også Willestrup Spillene nu må forlade

Godsejer Vincents Iuul har nu lukket for offentlighedens adgang til den smukke Willestrup Barokhave. Det er ikke længere rentabelt at drive haven. Arkivfoto: Henrik Bo

Godsejer Vincents Iuul har nu lukket for offentlighedens adgang til den smukke Willestrup Barokhave. Det er ikke længere rentabelt at drive haven. Arkivfoto: Henrik Bo

WILLESTRUP:Den smukke Willestrup Barokhave har mistet sit tag i publikum som besøgs-attraktion. Derfor lukker haven - og derfor har Willestrup Spillene nu mistet sit faste spillested siden 1991. Haven skulle ellers for et par uger siden have sæsonåbnet for 2006. Men det er ikke sket. Indtægterne fra besøgende kan ikke tilnærmelsesvis dække udgifterne ved at vedligeholde det flotte haveanlæg. Samtidig har godsejer Vincents Iuul opgivet forsøget på at bortforpagte haven til anden side. - Det har kostet os et ganske væsentligt beløb at holde haven åben for publikum, oplyser Vincents Iuul. Krisen kradser i skovbruget. Ikke mindst kræver de voldsomme stormfald i januar 2005 store investeringer i at genoprette skovene omkring Willestrup Gods. Derfor lukker godsejeren for aktiviteter, der ikke er strengt nødvendige for den daglige drift. I praksis betyder det, at han skruer vedligeholdelsen af barokhaven ned på et minimum. Det forfald, haven da uvægerligt udsættes for, ønsker Vincents Iuul heller ikke at stille til skue for de 4000 tilskuere, som plejer at besøge Willestrup Spillene hver anden sommer. - Jeg beklager inderligt, at det er nødvendigt at lukke en barokhave, jeg har lagt et kæmpearbejde i. Og jeg er meget ked af at måtte opsige samarbejdet med Willestrup Spillene, jeg selv i sin tid var med til at grundlægge sammen med instruktøren Jørn Holstein og skuespilleren Finn Vadmand. Men det kan desværre ikke være anderledes. Sammen med teaterforeningen vil jeg glæde mig over de 15 gode år, vi har haft sammen i barokhaven, siger Vincents Iuul, som allerede i forbindelse med sidste års egnsspil bad teaterforeningen finde et andet sted at opbevare de mange rekvisitter. Hvilket - som det fremgår af artiklen andetsteds - sker 27. juni, hvor Willestrup Spillene rykker ind i en lade i Tisted. De seneste års accellererende krise inden for det private skovbrug tog ekstra fart med den voldsomme orkan, som føg over landet få dage efter årsskiftet til 2005. - En mini-tsunami, hvor vi mistede mellem 30.000 og 40.000 kubikmeter skov. Det har krævet en efterfølgende, langsommelig kæmpe-oprydning, som vi netop har tilendebragt. Nu skal vi så for et millionbeløb i gang med at rejse skoven og plante 450.000 nye træer - så vi igen får en pæn skov at gå i, siger Vincents Iuul.