Slut med byggerod i Binderup Kirke

Kunstner og billedhugger Erik Heide har skabt et anderledes alterbord hugget ud af et kæmpe stykke svensk granit

Kunst 20. september 2002 08:00

BINDERUP: Efter at have været lukket for kirkelige handlinger i otte måneder genåbner Binderup Kirke søndag 6. oktober. Dermed er en omfattende restaurering af kirkens indvendige rum afsluttet. For kirkegængerne venter der ud over nye farver på kirkebænke, prædikestolen og orglet samt et nylagt gulv af både fyrretræ og teglsten en markant ændring af koret. - Egentlig var det menighedsrådets plan ved de praktiske forberedelser til restaureringsarbejdet, at det gamle alterbord skulle istandsættes. Men på et tidspunkt kom vi til at diskutere mulighederne for en ændring af alterindretningen, og vi brugte en hel lørdag på at se forskellige kunstneres bud på et alterbord, forklarer arktikekt Erik Sørensen fra arkitektfirmaet Brøgger A/S i Fjellerad. Han har stået for tegningsarbejdet og det praktiske tilsyn. Resultatet af rundturen blev, at menighedsrådet valgte et forslag om et alterbord i svensk granit lavet af kunstneren og billedhuggeren Erik Heide fra Mors. - Jeg havde i forvejen arbejdet sammen med ham i forbindelse med restaurering af andre kirker, blandt andet i Støvring. Hans udtryksformer i sin kunst er generelt meget enkelt, nærmest minimalistisk. Det kom klart til udtryk i den minimodel, han lavede af sit forslag til alterindretningen, hvilket menighedsrådet var meget begejstret for, tilføjer Erik Sørensen. Fingeraftryk af kunstner Men det er ikke bare udformningen af alterbordet i granit, som Erik Heide har fået lov til at bestemme. Et forslag fra kunstneren om at flytte den gamle altertavle på østgavlen ned i den modsatte ende af kirken med en ny placering ved siden at orglet blev også accepteret af menighedsrådet. Til gengæld skulle det tilmurede gavlvindue i koret blotlægges og isættes et glasmosaik af Erik Heide og fungere som ny alterudsmykning. - Normalt er Nationalmuseet og Stiftsøvrigheden i Viborg ikke meget for en sådan bygningsændring, men det lykkedes os dog at få deres accept, fortæller Erik Sørensen. Erik Heide har også bestemt den nye farvesammensætning i kirken. Det har betydet, at kirkebænkene nu er nymalede i en varm grå farve, og de nye hynder bliver i en gylden gul farve. Prædikestolens stafferinger og orglet op ad vestgavlen er også blevet malet i den samme grå farve. - Dog har det været nødvendigt forinden at lave en omfattende tiltrængt restaurering af den gamle prædikestol, der har været taget ned og anbragt hos en konservator i Aalborg under det øvrige restaureringsarbejde i kirken, påpeger Erik Sørensen. Her tæt på genåbningen er han stolt af det færdige resultat. - Specielt koret fremtræder nu meget mere enkelt og åbent, også fordi vi har flyttet døbefonten ned ved siden af kirkebænkene og fjernet den firearmede lysekrone i midten af loftet og erstattet den med fire nye lamper på sidevæggene, understreger Erik Sørensen. Menighedsråd tilfreds Også menighedsrådet ved Binderup Kirke er stolte og tilfredse med ændringerne i deres kirke. - Og det er ikke bare noget, vi siger, fordi arbejdet har kostet os mange penge. Resultatet er enkelt og stilrent og simpelthen bare flot, erklærer Lars Christensen som formand for menighedsrådet. Han tilføjer, at det kan være svært for menighedsrådets medlemmer at sætte ord på, hvad de egentlig fra starten af restaureringsarbejdet har haft af ønsker. - Men da vi så Erik Heides minimodel af hans forslag til indretning af koret, var vi ikke i tvivl. Det var bare så flot, og det samme gør sig gældende for slutresultatet, der næsten svarer til kopien. Og generelt lever hele restaureringsarbejdet og ændringerne i kirken fuld op til menighedsrådets forventninger, tilføjer Lars Christensen. Ved genindvielsen prædiker biskop Karsten Nissen fra Viborg Stift ved gudstjenesten, der samtidig er en høstgudstjeneste.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...