Hadsund

Slut med ”falske” havnefogeder i Øster Hurup

Striden mellem havneforeningen og ejeren af havnepieren landet efter møde mellem parterne

Ove Ras­mus­sen (tv) ejer sam­men med søn­nen Jens Ho­tel Ame­ri­ka i Ho­bro. På pi­eren i Øs­ter Hu­rup vil han blandt an­det byg­ge fis­ke­re­stau­rant.ar­kiv­fo­to: gre­te dahl

Ove Ras­mus­sen (tv) ejer sam­men med søn­nen Jens Ho­tel Ame­ri­ka i Ho­bro. På pi­eren i Øs­ter Hu­rup vil han blandt an­det byg­ge fis­ke­re­stau­rant.ar­kiv­fo­to: gre­te dahl

ØSTER HURUP: Sorg er til glæde vendt. Striden mellem havneforeningen og ejeren af havnepieren om opkrævning af havnepenge synes i hvert fald fuldstændigt bilagt. Pierejer Ove Rasmussen (ikke Åge, som vi kom for skade at skrive i sidste uge, red.) deltog torsdag i et møde med fiskerihavnens bestyrelse, og han erklærer sig nu fuldt tilfreds med resultatet. - Der var ingen tvivl om, hvordan tingene hang sammen. Vi var faktisk helt enige. Jeg får de penge, de har krævet op indtil nu, og de sætter de penge, de opkræver fra nu, ind på min konto, siger Ove Rasmussen. Ifølge Ove Rasmussen er der nu ikke længere tvivl om hans ejendomsret eller udstrækningen. Du ejer kajen, men ikke vandspejlet? - Jeg kan da ikke eje vandet. Så vidt jeg ved, løber det hele tiden ind og ud af havnen, så det er jo svært at eje, siger Ove Rasmussen muntert. For en uge siden var det hele ellers knap så muntert Dengang havde Ove Rasmussen netop i utilfredshed med havneforeningens indsats taget sagen i egen hånd og optrådt som havnefoged på sin egen kaj eller pier, som den altså kaldes. En reaktion, der bunder i et flere måneder langt forløb. Ifølge Ove Rasmussen startede miseren en måneds tid efter at han pr. 1. marts formelt havde overtaget havnepieren. - Så kom jeg derud og så, at der lå en sandpumper ved kajen, og at kajen var fyldt op med sand. Så tænkte jeg: Hva’ f.....? Jeg har da ikke hørt noget om, at kajen skulle bruges til transport af sand. Det førte til det første møde mellem parterne 31. maj. Her blev det ifølge Ove Rasmussen ikke blot slået fast, at han skulle have penge for sand-historien. - Det blev samtidig vedtaget, at havnefogeden skulle opkræve havnepenge for mig, og det eneste der så manglede var at finde ud af, hvor meget foreningen skulle have i honorar af mig for at stille deres mand til rådighed. Det skulle vi så have et møde om, fortæller Ove Rasmussen. Men tiden gik - uden møde og uden at Ove Rasmussen så noget til de havnepenge, han syntes, han havde krav på. - I stedet fik jeg et krast brev fra formanden om, at det var tvivlsomt, om vi overhovedet havde købt kajen. Så skrev jeg til ham, at nu krævede vi selv penge op. Det var jo det rene galimatias, småler Ove Rasmussen. Herefter fulgte så hans kortvarige karriere som havnefoged forrige torsdag, og dagen efter en høflig, men bestemt anmodning pr. mail fra Hadsund Kommune om at standse. Den tog Ove Rasmussen til følge. - Jeg har aldrig haft problemer med kommunen af nogen art. De har altid været positive. Derimod har havneforeningen ikke taget sig af sagen, da de burde. De har nærmest syltet tingene, siger Ove Rasmussen, der efter at være beskrevet i denne avis som den ”falske havnefoged” slår fast, at den rolle efter hans opfattelse har været spillet af en ganske anden. - Der kan kun være én falsk havnefoged derude. Det må være foreningens havnefoged. Hvis det var helt korrekt, så skulle jeg have politianmeldt dem. Siden 1. marts har de gået rundt derude og krævet penge på min grund. Det er sgu da kriminelt, griner Ove Rasmussen. Politianmeldelse bliver der dog ikke noget af, for ifølge Ove Rasmussen er der nu fuld forståelse mellem ham og havneforeningen. Ove Rasmussen er, hvis nogen skulle være i tvivl, også kendt som el-installatør og ejer af flere ejendomme i og ved Hobro. Blandt andet Hotel Amerika. Tanken med pieren i Øster Hurup er blandt andet at bygge en fiskerestaurant på den.