Lokalpolitik

Slut med flere pølsehuse i granit

Regler skal hindre tivolisering i midtbyen

AALBORG. Står det til stadsarkitekt Knud Tranholm, så kommer der ikke i Aalborg flere af de forholdsvis store pølseboder, som kendes fra Nytorv og fra Bredegade Torv. Derimod har han intet imod de gammeldags pølsevogne. Knud Tranholm mener, at ordningen fra Købehavn og Århus, hvor pøselvognene om aftenen fjernes fra deres stadeplads, og så igen næste morgen køres på plads, også med fordel kunne bruges i Aalborg. Byrådet har netop fastsat nye regler for, hvordan pølseboder på offentlige arealer må se ud. - Det vi vil undgå er en tivolisering, og derfor er der begrænsninger for, hvor meget boderne må brede sig, og der er også grænser for, hvor store reklamer, der må være. Boderne skal passe ind i byrummet, og f.eks. kan vi sige, at det ikke er tilladt med lys oven på. Men i de fleste tilfælde vil jeg mene, at det, man forstår ved en gammeldags pølsevogn, er i orden, siger Knud Tranholm. Han mener, at boderne på Bredegade Torv og på Nytorv har udviklet sig til noget i retning af pølsehuse, der fylder for meget i byrummet. Modsætning til det er pølseboden på Boulevarden, hvor forholdene gør, at den ikke kan være ret stor. - Hvis jeg bliver spurgt, så mener jeg ikke, at vi skal have flere af den slags boder. I alt er der i Aalborg fem pølseboder på offentligt vejareal. Det ny regulativ, som byrådet har vedtaget, gælder for den type boder. Også nogle af de pølseboder, der står på privat arealer, har udviklet sig til at fylde meget. Her vil kommunen dog i en del tilfælde kunne gribe ind i kraft af de lokalplaner, der findes for områderne. Byrådet vedtog på sit seneste møde de ny regler for boder, der er placeret på offentlige vejområder. Her gav kravene til bodernes udformning bl.a. med reklamer nogen diskussion, ligesom flere i byrådet mener, at bestemmelser er for restriktive i forhold til dem, der driver boderne. F.eks. kan man ikke få tilladelse, hvis ens ægtefælle driver en pølsebod. En af modstanderne af de regler er Tommy Eggers Hansen fra Dansk Folkeparti: - Jeg synes, at pølsevogne er et festligt indsalg i gadebilledet. Det er meget restriktive regler, der nu kommer. Reklamerne skal reduceres, og verandaer - som f.eks. ved pølsevognen på Frederiks Torv - forsvinder. Men jeg håber da, at reglerne ikke er ment så restriktive, som de lyder.