Lokalpolitik

Slut med gadelysforeninger

Iver Kjærgaard tror ikke på, at Sejlflod Kommunes 12 gadelysforeninger overlever i Det Ny Aalborg

SEJLFLOD: Som den eneste af de fire kommuner, der fra 1. januar 2007 kommer til at indgå i Aalborg Kommune, har Sejlflod Kommune private gadelysforeninger, der på frivillig, ulønnet og privat basis varetager administration og drift af gadebelysningen i Sejlflod Kommune. Ialt er der 12 gadelysforeninger med hver deres dækningsområde. - Jeg synes, at det kører udmærket, og vi har ikke haft noget vrøvl med dem, siger formanden for teknisk udvalg, Iver Kjærgaard (V). Netop teknisk udvalg ville have haft driften af gadebelysningen under sit ressortområde, hvis det havde været en kommunal opgave. Om det bliver en kommunal opgave i den nye storkommune er umulig at svare på. Det ligger i det såkaldte "sammenlægningsudvalgs" hænder, hvordan driften skal administreres i den nye kommune. Sammenlægningsudvalget kommer til at bestå af de politikere, der til november bliver stemt ind i det nye Aalborg Byråd, men altså i det første år bliver betegnet som sammenlægningsudvalg, da de "gamle" byråd fortsat eksisterer i de "gamle" kommuner i 2006. NORDJYSKE spurgte forsyningsrådmand i Aalborg Kommune, Mariann Nørgaard (V), hvordan hun ser på gadelysforeningernes fremtid i Det Ny Aalborg. - Jeg tror ikke på, at vi fra Dag 1 kommer til at trække på samme hammel, men på sigt bliver det mere ensartet. Det er vigtigt for mig, at det er de bedste fra de fire kommuner, som vi overfører til den nye, siger Mariann Nørgaard. Men kan du se gadelysforeningerne overleve i den nye storkommune? - Hvis man i Sejlflod ønsker at bevare det eller ændre det, så må man give udtryk for ens holdning. I Aalborg Kommune kører vi meget med decentralisering på blandt andet skole- og børnehaveområdet. Men nu er der jo tale om private foreninger, og ikke decentralisering inden for det offentlige? - Det er vigtigt med et godt samarbejde mellem frivillige og politikere, der skal være lydhøre. Derfor er jeg også overbevist om, at vi i fællesskab finder en fremtidig løsning. Partifællen Iver Kjærgaard er langt mere konkret og nøgtern i sin vurdering. - Den tid er måske ved at være ovre. Vi kommer nok til at rette ind efter de andre. Jeg har i hvert fald svært ved at se, at man opretter masser af gadelysforeninger inde i Aalborg. Jeg tror ikke, at det bliver bedre af at blive skattefinansieret, men måske mere enkelt, lyder vurderingen fra Iver Kjærgaard.