EMNER

Slut med genbrugstøj på torv

Hobro Kommune kræver containere fjernet på grund af rod

HOBRO:Snart er det slut med at droppe sækken med gamle cowboybukser og udtrådte sko på to offentlige pladser i Hobro. Teknisk udvalg kræver containerne til genbrugstøj på Nytorv og Brotorv fjernet. Årsagen er rod og bøvl for kommunens ansatte. Angiveligt tømmes containerne ikke ofte nok, og de bliver fyldte. Så efterlader folk deres sække uden for containerne, men der bliver de ikke stående. Ofte er tøj spredt omkring og blandt andet havnet på de offentlige toiletter, der ligger ved siden af. Resultatet er ekstra oprydningsarbejde til kommunens folk. Rykkere uden svar Flere gange har teknisk forvaltning ringet til vognmanden, som står for tømning af containerne. Senest, efter flere rykkere, som vognmanden ikke reagerede på, har driftsafdelingen i kommunen igen måttet rydde op. En regning på én mandtime, en biltime og 10 procent i adminstrationsgebyr blev sendt til vognmanden. Denne har svaret, at hun nægter at betale. - Tøjcontainerne giver unødig arbejde for kommunens folk. Når dem, der har ansvaret for containerne, er ligeglade og ikke reagerer på rykkere, så kan vi godt fjerne dem. Desuden kan borgerne jo stadig komme af med deres brugte tøj flere steder i byen, siger Preben Christensen (S), formand for teknisk udvalg. Ansvaret for tøjindsamlingen ligger hos det private selskab Trasborg i Høje Tåstrup ved København. Firmaet samler tøjet og sælger det brugbare videre til blandt andet udlandet. På containerne står, at man støtter International Børnehjælp ved at lægge sine klude i boksen. Trasborg samarbejder med hjælpeorganisationen, som får en fjerdedel af firmaets overskud. I 2004 var det cirka en halv million kroner. Indehaveren Steen Trasborg finder situationen beklagelig og forklarer: - Vi samarbejder med ni forskellige, selvstændige vognmænd, som står for at tømme containerne. Vedkommende, der har ansvaret for Hobro, har efter mange års stabil tjeneste tilsyneladende fået nogle problemer. Vi samarbejder ikke længere med denne vognmand, siger Steen Trasborg. - Vi vidste intet Han vil forsøge at få Hobro Kommune til at ændre beslutningen om at kræve containerne fjernet. - Alle rykkere og henvendelser fra kommunen er gået direkte til vognmanden. Vi har ike været bekendt med problemerne. Hvis vi havde fået besked, ville vi straks have sørget for, at tingene blev bragt i orden, siger Steen Trasborg. For et par år blev der i flere medier rejst kritik af, at folk ikke tydeligt blev gjort opmærksom på, at tøjet gik til et privat firma og ikke direkte til en nødhjælpsorgansiation. I dag fremgår det tydeligt på containerne, at det er Trasborg, der samler ind, men at 25 procent af overskuddet går tilInternational Børnehjælp. Steen Trasborg ønsker ikke at oplyse, hvor mange tøjcontainere hans firma har placeret rundt omkring i Danmark. - Det er forretningshemmelighed i forhold til vore konkurrenter Frelsens Hær og Dansk Røde Kors. Vi er kludekræmmer, der driver en virksomhed akkurat som de to hjælpeorganisationer. Forskellen er bare, at de andre får offentlig tilskud i form af f.ek.s langtidsledige til at udføre arbejde. Jeg betaler selv lønnen til alle mine ansatte, siger Steen Trasborg, som er tredje generation i firmaet, der blev stiftet i 1917 Foruden genbrugsbutikker i Jernbanegade, Lillegade og Adelgade er der tøjcontainere bag biblioteket. En række står også på nærgenbrugspladsen. Tøj, der puttes i dem, går til Frelsens Hær.