Børnepasning

Slut med gratis pasning af børn LIGESTILLING: Embedsmænd lægger op til harmonisering

For­æld­re til børn i spe­ci­al­bør­ne­ha­ven Lær­ke­re­den skal be­ta­le det sam­me for pas­ning af de­res børn som for­æld­re til ikke-han­di­cap­pe­de. AR­KIV­FO­TO: LARS PAU­LI

For­æld­re til børn i spe­ci­al­bør­ne­ha­ven Lær­ke­re­den skal be­ta­le det sam­me for pas­ning af de­res børn som for­æld­re til ikke-han­di­cap­pe­de. AR­KIV­FO­TO: LARS PAU­LI

MARIAGERFJORD:Det kan snart blive fortid, at forældre til handicappede børn får tilbudt gratis pasning i specialtilbud - for eksempel børnehaver og SFO’er ved specialskoler. Embedsmændene i Mariagerfjord Kommune lægger nemlig op til, at der sker en ligestilling af familier med handicappede børn og familier med raske børn, så de betaler det samme. Forslaget er på dagsordenen for sundheds- og omsorgsudvalget i Mariagerfjord Kommune i dag, når udvalget holder sit første møde efter sommerferien. - Det er ud fra et lighedsprincip, vi kommer med forslaget. I alle andre situationer vil handicappede også gerne ligestilles med andre borgere, påpeger direktør i Mariagerfjord Kommune Jens Nørgaard. Han hæfter sig ved, at handicaprådet i Mariagerfjord Kommune godt kan gå ind for, at der indføres en ensartet forældrebetaling for Mariagerfjord Kommunes borgere. Bekymret handicapråd - Samtidig udtrykker handicaprådet bekymring for, at egenbetalingen kan afholde nogen fra at benytte de specialiserede tilbud, lyder indvendingen dog fra de handicappedes talerør over for kommunen. Rundt omkring Mariagerfjord har der i de gamle kommuner været forskellig praksis for forældrebetalingen. Nogle forældre til handicappede børn har fået deres børn passet ganske gratis, andre har betalt for det. Hvis politikerne i sundhedsudvalget i dag følger embedsmændene, skal forældre opkræves egenbetaling på samme måde som andre borgere. Der kan gives 50 procent friplads, hvis børnene er i dagtilbud alene af behandlingsmæssige årsager. Rimeligt varsel For at give familierne et rimeligt varsel, er der fra forvaltningen lagt op til, at ændringerne først skal træde i kraft 1. januar 2008.