Naturkatastrofer

Slut med højvande i kælderen

Kommunen vil bruge 25 mio. kr. på at undgå oversvømmelser i Vejgaard og Øgadekvarteret

AALBORG:Der er godt nyt til husejere i Vejgaard og Øgadekvarteret, der er plaget af oversvømmede kældre, når der er kraftige regnskyl. Politikerne i forsyningsudvalget vil nemlig bruge 25 mio. kr. på en løsning, der betyder, at man undgår våde fødder i kældrene. Sidste gang hvor husejerne i Aalborg for alvor fik høj vandstand i kælderen var i sommeren 2002, hvor omkring 900 ejendomme ifølge kloakforsyningschef Bjarne Nielsen havde oversvømmelser. Især Øgadekvarteret og Vejgaard var dengang hårdt ramt. Problemet er, at kloaksystemet, der er fra 50'erne, ikke har været dimensioneret til at klare de kraftige regnskyl. Desuden er det nuværende kloaksystem ikke bygget til det antal huse, der er skudt op i bydelen. - Systemet har ikke været dimensioneret til alle de nye huse, der er kommet, og til at de er blevet så store, siger Bjarne Nielsen. Løsningen er at etablere et nyt overløbsbygværk, der leder en blanding af regnvand og spildevand ud i Limfjorden. Desuden skal der etableres tre store overløbsledninger. - Vi laver et stort overløbsbygværk ved Nyhavnsgade. Derfra kan vi så under kraftig regn lede en blanding af regn og spildevand direkte ud i Limfjorden. Det vil medføre, at kloaksystemet ikke længere bliver så hårdt udnyttet, som det gør idag, og derfor falder risikoen for oversvømmelser i Vejgaard og Øgadekvarteret, siger Bjarne Nielsen. Det nuværende system er bygget til at kunne klare en vis mængde regnvand, men når systemet er fyldt, så går trykket op i kældrene og giver oversvømmelser. Med det nye system tager man luften ud af ballonen, så vandet løber ud i Limfjorden istedet for i fru Hansens kælder. Kloakforsyningen har de sidste fem år udbedret systemet i området ved Nørre Tranders Vej og Øster Sundby Vej, fordi det var området, der var hårdest ramt. Og nu er turen kommet til området fra Hadsundvej til Østre Alle samt Øgadekvarteret. På spørgsmålet om, hvorfor kloakforsyningen ikke har gjort noget ved problemet, når man kender løsningen, lyder svaret. - Det skyldes egentlig, at investeringen er meget stor, og man har lavet en tilsvarende investering på Nørre Tranders Vej. Bjarne Nielsen peger også på, at husejeren selv kan sikre sig med en installation, hvis de vil undgå problemer i kælderen, og det har en del husejere valgt gøre. Men det er husejerne selv, der skal til lommerne. - Det er en god ide, synes vi. Men selvom det nye projekt skal afhjælpe problemerne efter de kraftige regnskyl, så udsteder kloakforsyningschefen ikke en 100 procents garanti til husejerne. - Der kan altid opstå regnskyl, der er kraftigere end dimensioneringen, siger Bjarne Nielsen. Hvis byrådet siger ja til planerne forventes arbejdet at blive sat igang til august, og det ventes først endelig afsluttet i 2008.